การ​ใช้​งาน​กระจกไฟฟ้า

ท่าน​สามารถ​ใช้​แผง​ควบคุม​ที่​ประตู​คนขับ​ใน​การ​สั่งงาน​กระจก​ไฟฟ้า​ทั้งหมดได้ - แผง​ควบคุม​ที่​ประตู​อื่นๆ จะ​สั่งงาน​ได้​เฉพาะ​กระจก​ไฟฟ้า​ของ​ประตู​นั้นๆ เท่านั้น

กระจก​ไฟฟ้า​จะ​มี​ระบบ​ป้องกัน​การ​หนีบ​ติดตั้งอยู่ ถ้า​มี​ความ​ผิดปกติ​เกิด​ขึ้นกับ​ระบบ​ป้องกัน​การ​หนีบ จะ​สามารถ​ทดสอบ​ขั้นตอน​การ​รี​เซ็ตได้

 คำเตือน

เด็ก​, ผู้โดยสาร​คน​อื่น หรือ​วัตถุ​ต่างๆ อาจ​ถูก​ชิ้นส่วน​ที่​เคลื่อนที่​หนีบได้

  • ใช้​กระจก​ประตู​อย่าง​ระมัดระวังเสมอ
  • อย่า​ปล่อย​ให้​เด็ก​เล่น​ปุ่ม​ควบคุมต่างๆ
  • ห้าม​ทิ้ง​เด็ก​ไว้​ใน​รถ​ตามลำพัง
  • โปรด​จำ​ไว้​เสมอ​ว่า จะต้อง​ปิด​การ​จ่าย​กำลังไฟฟ้า​ไป​ยัง​กระจก​ไฟฟ้า​เสมอ โดย​การ​ตั้ง​ระบบ​ไฟฟ้า​ของรถ (สวิตช์กุญแจ) ให้​อยู่​ที่ตำแหน่ง 0 จากนั้น ให้​นำ​กุญแจ​ติด​ตัว​ไป​ด้วย​เมื่อ​ออก​จากรถ
  • ห้าม​ยื่น​วัตถุ​หรือ​ส่วน​ใด​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ร่างกาย​ผ่าน​กระจก​ประตู แม้​ในขณะ​ที่​ตัด​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​ออก​อย่าง​สมบูรณ์​แล้ว​ก็ตาม
P6-1746-XC40-Driver door control panel - operating
การ​สั่งงาน​กระจกไฟฟ้า
  1. P5-Icon red arrow 1การ​สั่งงาน​โดย​ตัว​ท่านเอง เลื่อน​ตัว​ควบคุม​ตัว​ใด​ตัว​หนึ่ง​ขึ้น​หรือ​ลงเบาๆ กระจก​ไฟฟ้า​จะ​เลื่อน​ขึ้น​หรือ​ลง​ตราบ​ใด​ที่​ยังคง​ค้าง​ตัว​ควบคุม​ไว้​ที่​ตำแหน่งนั้น
  2. P5-Icon red arrow 2การ​สั่งงานอัตโนมัติ เลื่อน​ปุ่ม​ควบคุม​ปุ่ม​ใด​ปุ่ม​หนึ่ง​ขึ้น​หรือ​ลง​จนถึง​ตำแหน่ง​สุด​แล้วปล่อย กระจก​จะ​เลื่อน​โดย​อัตโนมัติ​จนสุด

กระจก​ไฟฟ้า​จะ​สามารถ​ทำงาน​ได้​ตราบ​ใด​ที่​เซ็นเซอร์​ที่​นั่ง​ตรวจ​พบว่า​มี​คน​นั่ง​อยู่​บน​ที่​นั่ง​คนขับ และ​มี​กุญแจ​อยู่​ภายในรถ สามารถ​สั่งงาน​ได้​ที​ละ​ครั้งเท่านั้น

นอกจากนั้น ยัง​สามารถ​สั่งงาน​โดย​ใช้​กุญแจ หรือ​ใช้​การ​เปิด​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* โดย​ใช้​มือ​จับ​ประตู​ได้​อีกด้วย

 คำเตือน

ตรวจสอบ​ว่า​ไม่​มี​เด็ก​หรือ​ผู้โดยสาร​ราย​อื่น​ที่​เสี่ยง​ต่อ​การ​ถูก​หนีบ​เมื่อ​ปิด​กระจก​ประตู​ทั้งหมด​โดย​ใช้​กุญแจ หรือ​การ​เปิด​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* ด้วย​มือ​จับประตู

 บันทึก

วิธี​หนึ่ง​ที่​ช่วย​ลด​​เสียง​ลม​เมื่อ​เปิด​กระจก​หลัง คือ เปิด​กระจก​หน้า​ลงเล็กน้อย

 บันทึก

กระจก​ประตู​จะ​ไม่​สามารถ​เปิด​ได้​ที่​ความเร็ว​สูง​กว่าประมาณ 180 กม./ชม.(ประมาณ 112 ไมล์​ต่อชั่วโมง) แต่​จะ​สามารถ​ปิดได้

คนขับ​เป็น​ผู้รับผิดชอบ​ใน​การ​ปฏิบัติ​ตาม​กฎ​จราจร​ที่​มี​ผล​บังคับ​ใช้เสมอ

 บันทึก

การ​สั่งงาน​กระจก​ประตู​อาจ​ไม่​สามารถ​ทำ​ได้​เมื่อ​อุณหภูมิห้อง​โดยสารต่ำ
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม