การ​บริการ​ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ

การ​บริการ​และ​ซ่อมแซม​ระบบ​ปรับ​อากาศ​จะต้อง​ดำเนินการ​โดย​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็น​ทางการเท่านั้น

การ​ตรวจสอบ​ปัญหา​และ​การซ่อมแซม

ระบบ​ปรับ​อากาศ​จะ​ใช้​น้ำยา​ที่​เรือง​แสงได้ ไฟ​อัลตราไวโอเลต​จะ​ใช้​สำหรับ​การ​ตรวจสอบ​การรั่ว

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ของ​รถ​ใช้​น้ำยา​ทำ​ความ​เย็น​ชนิด​ไม่​มี​ส่วนผสม​ของ​ฟรีออน R1234yf ข้อมูล​เกี่ยวกับ​น้ำยา​ทำ​ความ​เย็น​จะ​พิมพ์​อยู่​บน​รูป​ลอก​ที่​ติด​ไว้​ที่​ด้าน​ใน​ของ​ฝา​กระโปรงหน้า

 คำเตือน

ระบบ​ปรับ​อากาศ​จะ​มี​น้ำยา​ทำ​ความเย็น R1234yf ที่​มี​ความดัน ตาม SAE J2845 (การ​ฝึกอบรม​ช่าง​เทคนิค​สำหรับ​การ​บริการ​ที่​ปลอดภัย​และ​การ​จำกัด​การ​ใช้​น้ำยา​ทำ​ความ​เย็น​ใน​ระบบ​ปรับ​อากาศ​แบบเคลื่อนที่) การ​บริการ​และ​การ​ซ่อม​ระบบ​น้ำยา​ทำ​ความ​เย็น​จะต้อง​ดำเนินการ​โดย​ช่าง​เทคนิค​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​และ​ผ่าน​การ​ฝึกอบรม​แล้ว​เท่านั้น เพื่อให้​แน่ใจ​ได้​ถึง​ความ​ปลอดภัย​ของระบบ

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่