การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ที่​นั่งด้านหลัง*

ระบบ​สามารถ​ทำ​ความ​ร้อน​ที่​นั่ง​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สบาย​ให้แก่​ผู้โดยสาร​เมื่อ​อากาศ​หนาว​เย็นได้
แบบ​มี​สภาพ​อากาศแบบ 2 โซน:
P5-1507–Climate–Rear climate controls physical seat
ปุ่ม​สำหรับ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ที่​นั่ง​ที่​ด้านหลัง​ของ​คอนโซล​บริเวณ​โพรง​เพลากลาง
แตะ​ที่​ปุ่ม​สำหรับ​การ​ทำ​ความ​ร้อน​ที่​นั่ง​ด้านซ้าย​และ​ด้านขวา​ที่​ด้านหลัง​ของ​คอนโซล​ระหว่าง​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​ซ้ำๆ เพื่อเปิด/ปิด​การ​ทำ​ความ​ร้อน​ที่​นั่ง และ​เปลี่ยน​ระหว่าง​ระดับ​การ​ทำ​ความร้อน 3 ระดับ
ระดับ​จะ​เปลี่ยนไป และไฟ LED ภายใน​ปุ่ม​จะ​แสดง​ระดับ​ที่ตั้งไว้

 คำเตือน

ที่​นั่ง​แบบ​ทำ​ความ​ร้อน​กับ​ผู้โดยสาร​ที่​ไม่​มี​ความรู้สึก​ต่อ​การ​เปลี่ยนแปลง​อุณหภูมิ​หรือ​ผู้โดยสาร​ที่​มี​ปัญหา​ใน​การ​ควบคุม​ที่​นั่ง​แบบ​ทำ​ความร้อน
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง