การ​ดาวน์​โหลด​แผนที่

ข้อมูล​แผน​ที่​จะ​ได้รับ​การ​บันทึก​ไว้​โดย​อัตโนมัติ​เพื่อให้​แน่ใจ​ได้​ถึง​การ​ใช้​งาน​แผน​ที่ใน Google Maps ถึงแม้ว่า​รถ​จะ​มี​การ​เชื่อมต่อ​ที่​ไม่​ดี​หรือไม่​มี​การ​เชื่อมต่อ​ออนไลน์​ก็ตาม

Maps จะ​ดาวน์​โหลด​แผน​ที่​โดย​อัตโนมัติ​โดย​อ้างอิง​ตาม​ตำแหน่ง​ใน​ปัจจุบัน​และ​รูปแบบ​การ​เดินทาง​ของรถ แผน​ที่​เหล่านี้​สามารถ​นำไปใช้​งาน​ได้​เมื่อ​รถ​ไม่​มี​การ​เชื่อมต่อ​ออนไลน์เพื่อ:

  • ให้​ข้อมูล​แผน​ที่​สำหรับ​ฟังก์ชัน​ด้าน​ความ​ปลอดภัย​และ​การ​นำ​ทาง​ของรถ
  • ให้​การเข้าถึง Maps ใน​บริเวณ​ที่​มี​การ​เชื่อมต่อ​จำกัด​หรือไม่​มี​การ​เชื่อมต่อออนไลน์

นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​เลือก​พื้นที่​ของ​แผน​ที่​ใน​แบบ​แมน​นวล​และ​ทำ​การ​ดาวน์​โหลด​ได้​อีกด้วย

 บันทึก

คำแนะนำ​ข้างต้น​เป็น​คำอธิบาย​ทั่วไป​และ​รวมถึงซัพ​พลาย​เออร์​บุคคล​ที่สาม ความ​พร้อม​ใช้​งาน ขั้นตอน และ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​อาจ​เปลี่ยนแปลง​หรือ​แตกต่าง​กันได้