ยาง​สำหรับ​ฤดูหนาว

ยาง​สำหรับ​ฤดู​หนาว​ได้รับ​การ​ปรับ​ให้​เหมาะสม​กับ​สภาพ​ถนน​ใน​ฤดูหนาว

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ยาง​สำหรับ​ฤดู​หนาว​ที่​มี​ขนาด​ตามที่กำหนด ขนาด​ยาง​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​ชนิดเครื่องยนต์ เมื่อ​ขับ​รถ​โดย​ใช้​ยาง​สำหรับ​ฤดู​หนาว ท่าน​จะต้อง​ใช้​ยาง​ประเภท​ที่​ถูกต้อง​กับ​ล้อ​ทั้ง​สี่ล้อ

เคล็ด​ลับ​สำหรับ​การ​เปลี่ยน​ยาง​สำหรับ​ฤดูหนาว

เมื่อ​เปลี่ยน​ล้อ​สำหรับ​ฤดู​ร้อน​และ​ฤดู​หนาว ควร​จะ​ทำ​เครื่องหมาย​ที่​ล้อ​ด้วย​ว่า​ล้อ​นั้น​ติดตั้ง​ที่​ด้าน​ใด​ของ​รถ เช่น L สำหรับ​ด้านซ้าย และ R สำหรับ​ด้านขวา เป็นต้น

โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​วอล​โว่​เพื่อ​ขอ​คำแนะนำ​เกี่ยวกับ​ขอบ​ล้อ​และ​ประเภท​ของ​ยาง​ที่​เหมาะสมที่สุด

ยาง​แบบ​มีปุ่ม

ยาง​แบบ​มี​ปุ่ม​สำหรับ​ฤดู​หนาว​ควร​ได้รับ​การ​รัน​อิน​เป็นระยะทาง 500–1,000 กม. (300-600 ไมล์) เพื่อให้​ปุ่ม​เข้า​ที่​อย่าง​เหมาะสม​บนยาง วิธี​ดังกล่าว​จะ​ช่วย​ให้​ยาง​และ​โดยเฉพาะ​ปุ่ม​มี​อายุ​การ​ใช้​งาน​นานขึ้น

 บันทึก

กฎหมาย​เกี่ยวกับ​การ​ใช้​ยาง​แบบ​มี​ปุ่ม​โลหะ​อาจ​แตกต่าง​กันออกไป ปฏิบัติ​ตาม​กฎหมาย​และ​ข้อบังคับ​ใน​ท้องถิ่นเสมอ

ความ​ลึก​ของ​ดอกยาง

สภาพ​ถนน​ที่​มี​น้ำแข็ง หิมะ​ที่​ละลาย​เป็น​โคลน​ปก​คลุม​อยู่ และ​ที่​อุณหภูมิ​ต่ำ จะต้อง​ใช้​ยาง​ที่​มี​ประสิทธิภาพ​มากกว่า​ยาง​ที่​ใช้​ใน​ฤดูร้อน ดังนั้น วอล​โว่​จึง​ไม่​แนะนำ​ให้​ขับ​ขี่​โดย​ใช้​ยาง​สำหรับ​ฤดู​หนาว​ที่​มี​ความ​ลึก​ของ​ดอก​ยาง​ต่ำกว่า 4 มม. (0.15 นิ้ว)