การ​ใช้​การ​พ่วง​สตาร์ท​กับ​แบตเตอรี่​อีก​ชุดหนึ่ง

ถ้า​รถ​ไม่​สตาร์ท กรณี​นี้​อาจ​เนื่องจากแบตเตอรี่ 12 โวลต์​หมดไฟ ท่าน​สามารถ​ทำ​การ​ชาร์จ​ได้​โดย​ใช้แบตเตอรี่ 12 โวลต์​อีก​ชุด​หนึ่ง​ของ​รถ หรือ​โดย​ใช้​เครื่อง​ชาร์จภายนอก

ใน​สภาพ​ปกติ แบตเตอรี่ 12 โวล​ตจะ​ได้รับ​การ​ชาร์จ​ใน​เวลา​เดียวกัน​กับ​ที่​ทำ​การ​ชาร์จ​รถ รวมทั้ง​ผ่าน​ทาง​กระแสไฟฟ้า​ที่​ส่ง​โดยตรง​มา​จาก​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง​เมื่อ​ไม่​มี​การ​เชื่อมต่อ​รถ​สำหรับ​การชาร์จ

ถ้าแบตเตอรี่ 12 โวลต์​ยังคง​ไม่​มี​ไฟ​อยู่ จะ​สามารถ​ทำ​การ​พ่วง​สตาร์ทได้ กรณี​นี้​อาจ​เกิดขึ้น​เนื่องจาก​ไม่​มี​การ​ใช้​รถ​เป็นเวลานาน​, ความ​ผิดปกติ​ชั่วคราว หรือ​ฟิวส์​ใน​วงจร​การ​ชาร์จ​ของ​รถขาด แบตเตอรี่ 12 โวลต์​ที่​หมด​ไฟ​จำเป็นต้อง​ได้รับ​การ​ชาร์จ​ใหม่​จึง​จะ​สามารถ​ทำ​การ​สตาร์ท​รถ​และ​จ่าย​กำลังไฟฟ้า​ให้แก่​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถได้ หลังจาก​ที่​เริ่ม​ทำงาน​แล้ว จะ​สามารถ​เริ่ม​การ​ชาร์จ​รถ​โดย​ใช้​สาย​ชาร์จ​ได้ ซึ่ง​เป็น​สิ่ง​ที่​จำเป็น​ถ้า​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง​หมด​ไฟด้วย ถ้า​เกิด​กรณี​นี้​ขึ้น​ในขณะ​ที่​รถ​อยู่​นอก​พื้นที่​ที่​สามารถ​ทำ​ชาร์จ​ได้ จะต้อง​ทำ​การ​ลากรถ

ท่าน​จำเป็นต้อง​ใช้​สาย​ต่อ​พ่วง​ใน​การ​พ่วง​สตาร์ท โดย​สาย​เหล่านี้​จะ​เชื่อมต่อ​เข้า​กับ​จุด​ชาร์จ​สำหรับแบตเตอรี่ 12 โวลต์​ของรถ

คุณ​จำเป็นต้อง​ถอด​แผง​ปิด​ใต้​ฝา​กระโปรง​หน้า​จำนวน​หนึ่ง​ออก​เพื่อ​เข้าถึง​จุด​ชาร์จเหล่านี้

 สำคัญ

จุด​ชาร์จ​ของ​รถ​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​สำหรับ​การ​พ่วง​สตาร์ท​ตัว​รถ​เองเท่านั้น จุด​ชาร์จ​ไม่ได้​ออกแบบ​มา​สำหรับ​การ​พ่วง​สตาร์ท​รถ​คันอื่น การ​ใช้​จุด​ชาร์จ​ใน​การ​พ่วง​สตาร์ท​รถ​คัน​อื่น​อาจ​ทำ​ให้​ฟิวส์​ขาด ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​จุด​ชาร์จ​ไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้​อีกต่อไป

ถ้าข้อความ 12 V battery fuse failure Service required แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ แสดง​ว่า​ฟิวส์​ขาด​และ​จำเป็นต้องเปลี่ยน วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​อย่าง​เป็นทางการ

P6-2222-Jump lead clamp placement
ใน​การ​เข้าถึง​จุด​ชาร์จ​ใต้​ฝา​กระโปรง​หน้า ท่าน​จำเป็นต้อง​คลาย​แผง​ปิด​รอบ​พื้นที่​เก็บ​ของ​จำนวน​หนึ่งออก

เมื่อ​สตาร์ท​รถ​โดย​ใช้​การ​พ่วง​แบตเตอรี่ ขอ​แนะนำ​ให้​ปฏิบัติ​ตาม​ขั้นตอน​ต่อไปนี้​เพื่อ​ป้องกัน​การ​ลัดวงจร​หรือ​ความ​เสียหาย​ใน​ลักษณะอื่นๆ:

ตั้ง​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​ให้​อยู่​ใน​โหมด​การ​ใช้งาน 'พาสซีฟ'
ตรวจสอบ​ว่า​แบตเตอรี่​ช่วย​สตาร์ท​มีแรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์
ถ้า​แบตเตอรี่​ช่วย​สตาร์ท​ติดตั้ง​อยู่​ใน​รถ​อีก​คัน​หนึ่ง ให้​ดับ​เครื่องยนต์​ของ​รถ​คัน​ที่​มี​แบตเตอรี่​ช่วย​สตาร์ท และ​ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​รถ​ทั้ง​สอง​คัน​ไม่​มี​การ​สัมผัสกัน
ยึด​แค​ลมป์​ด้าน​หนึ่ง​ของ​สาย​พ่วง​สตาร์ท​สี​แดง​เข้า​กับ​ขั้วบวก​ของ​แบตเตอรี่​ช่วยสตาร์ท (1)

 สำคัญ

ทำงาน​กับ​สาย​ต่อ​พ่วง​อย่างระมัดระวัง การ​ลัดวงจร​อาจ​เกิดขึ้น​ถ้า​ปลาย​สายไฟ​สัมผัส​เข้า​กับ​พื้นผิว​อื่น​นอกเหนือจาก​จุดชาร์จ
เปิด​ฝา​ปิด​จุด​ชาร์จขั้วบวก (2) โดย​การ​ดัน​ด้านข้าง​เข้า​เพื่อ​ปลด​ขอ​เกี่ยว​ในขณะ​ที่​ยก​ฝา​ปิดขึ้น ใต้​ฝา​ปิด​จะ​มี​จุด​ต่ออยู่ 2 จุด ใช้​จุด​ที่​อยู่​ใกล้​กับ​ตรง​กลาง​ของ​รถ​มากที่สุด
ต่อ​แค​ลมป์​อีก​ด้าน​หนึ่ง​ของ​สาย​พ่วง​สตาร์ท​สี​แดง​เข้า​กับ​จุด​ชาร์จ​ขั้วบวก​ของรถ (2)
ต่อ​แค​ลมป์​ด้าน​หนึ่ง​ของ​สาย​พ่วง​สตาร์ท​สี​ดำ​เข้า​กับ​ขั้ว​ลบ​ของ​แบตเตอรี่​ช่วยสตาร์ท (3)
ต่อ​แค​ลมป์​อีก​ด้าน​หนึ่ง​ของ​สาย​พ่วง​สตาร์ท​สี​ดำ​เข้า​กับ​จุด​ชาร์จ​ขั้ว​ลบ​ของรถ (4)
ตรวจสอบ​ว่า​แค​ลมป์​ของ​สาย​ต่อ​พ่วง​ได้​ยึด​อยู่​อย่าง​แน่นหนา การ​สัมผัส​ที่​ไม่​ดี​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​ประกาย​ไฟ หรือ​แค​ลมป์​อาจ​หลวม​หรือ​หลุด​ออก​ใน​ระหว่าง​การ​พยายาม​สตาร์ทได้
สตาร์ท​เครื่องยนต์​ของ​รถ​ที่​นำมา​ช่วยสตาร์ท
สตาร์ท​รถ​ที่​มี​แบตเตอรี่​ที่​หมด​ไฟ​โดย​การ​เหยียบ​แป้น​เบรก​ค้าง​ไว้ และ​เข้า​เกียร์​ในตำแหน่ง D หรือ R

 สำคัญ

ห้าม​สัมผัส​ถูก​จุด​ต่อ​ระหว่าง​สายไฟ​กับ​รถยนต์​ใน​ระหว่าง​การ​สตาร์ตรถ มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การ​เกิด​ประกายไฟ

 บันทึก

การ​สตาร์ต​อย่าง​เต็ม​รูปแบบ​จะ​ระบุ​โดย​ไฟ​แสดง​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​ดับ​ลง และธีม​ที่​ได้​ตั้ง​ค่า​ไว้​ล่วงหน้า​ของ​จอแสดงผล​ติด​สว่างขึ้น
ถ้า​แบตเตอรี่​แรงดัน​สูง​หมด​ไฟ​ด้วย​เช่นกัน ให้​เริ่ม​การ​ชาร์จ​รถ​โดย​ใช้​สายชาร์จ

ถอด​สาย​พ่วง​สตาร์ท​ใน​ลำดับ​กลับกัน อันดับ​แรก​สี​ดำ จากนั้น​สีแดง

ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​แค​ลมป์​ของ​สาย​พ่วง​สตาร์ท​สี​ดำ​ไม่​สัมผัส​กับ​จุด​ชาร์จ​ขั้วบวก​ของรถ​, ขั้วบวก​ของ​แบตเตอรี่​ช่วย​สตาร์ท หรือ​แค​ลมป์​ของ​สาย​พ่วง​สตาร์ท​สีแดง

 บันทึก

แบตเตอรี่ 12 โวลต์ที่​หมด​ไฟ​จำเป็นต้อง​ได้รับ​การ​ชาร์จ​เป็น​ช่วง​ระยะเวลา​หนึ่ง​จึง​จะ​สามารถ​จ่าย​กำลังไฟฟ้า​ให้แก่​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถได้ เมื่อ​อุณหภูมิ​ภายนอก​มีค่าประมาณ +15 °C (ประมาณ 60 °F) แบตเตอรี่​จำเป็นต้อง​ได้รับ​การ​ชาร์จ​โดย​รถ​เป็น​เวลา​อย่างน้อย 30 นาที เมื่อ​อุณหภูมิ​อากาศ​ภายนอก​ต่ำ​กว่า​นี้ เวลา​ที่​ต้อง​ใช้​ใน​การ​ชาร์จ​อาจ​เพิ่มขึ้นเป็น 3-4 ชั่วโมง ถ้า​เป็นไป​ได้ ท่าน​ควร​ใช้​เครื่อง​ชาร์จ​แบตเตอรี่​ภายนอก​ใน​การ​ชาร์จแบตเตอรี่

 คำเตือน

  • แบตเตอรี่ 12 โวลต์ อาจ​ทำ​ให้​เกิด​แก๊ส​ออก​ซี​ไฮโดรเจน​ขึ้น แก๊ส​นี้​เป็น​แก๊ส​ที่​สามารถ​ระเบิด​ได้​ง่ายมาก อาจ​เกิด​ประกาย​ไฟ​หาก​เชื่อมต่อ​สาย​พ่วง​สตาร์​ตอ​ย่าง​ไม่​ถูกต้อง ซึ่ง​สามารถ​ทำ​ให้​แบตเตอรี่​ระเบิดได้
  • ในแบตเตอรี่ 12 โวลต์ มี​กรดซัล​ฟู​ริก​ซึ่ง​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​แผล​ไหม้​อย่าง​รุนแรงได้
  • หาก​กรดซัล​ฟู​ริก​สัมผัส​ถูก​ดวงตา ผิวหนัง หรือ​เสื้อผ้า ให้​ล้าง​ออก​ด้วย​น้ำ​ปริมาณมากๆ หาก​กรด​กระเด็น​เข้า​ตา ให้​รีบ​พบ​แพทย์ทันที
  • ห้าม​สูบ​บุหรี่​ใน​บริเวณ​ใกล้​กับแบตเตอรี่