งาน​สี​ของรถยนต์

งาน​สี​ประกอบ​ชั้น​ต่างๆ หลาย​ชั้น และ​เป็น​ส่วน​สำคัญ​ส่วน​หนึ่ง​ของ​การ​ป้องกัน​สนิม​ของ​รถ ดังนั้น​จึง​จำเป็นต้อง​ตรวจสอบ​เป็นประจำ

ลักษณะ​ความ​เสียหาย​ของ​งาน​สี​ที่​พบ​บ่อย​คือ​รอย​ก้อน​หิน​กะเทาะ รอย​ขีด​ข่วน และ​รอย​บน​ขอบ​บัง​โคลน ประตู​และ​กันชน ควร​ซ่อมแซม​งาน​สี​ที่​เสียหาย​ในทันที​เพื่อ​ป้องกัน​การ​ก่อ​ตัว​ของสนิม