การ​ช่วยเหลือ​เมื่อ​เสี่ยง​ต่อ​การชน

ระบบ​ช่วย​เมื่อ​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การชน12 สามารถ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​หลีกเลี่ยง​หรือ​ลด​ความ​รุนแรง​ของ​การ​ชน​ได้​โดย​การ​ใช้​การเตือน​, การ​เบรก​อัตโนมัติ และ​การ​ช่วย​บังคับเลี้ยว
P6-XC40BEV-Collision Avoidance
เสียง​และ​สัญลักษณ์​สำหรับ​การ​เตือน​การชน
 1. P5-Icon red circle 1เสียง​สัญญาณ​เตือน​ใน​กรณี​ที่​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การชน
 2. P5-Icon red circle 2สัญญาณ​เตือน​ใน​กรณี​ที่​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การชน
 3. P5-Icon red circle 3การ​วัด​ระยะห่าง​ด้วย​ชุด​กล้อง​และเรดาร์

โดย​ปกติ​แล้ว คนขับ​หรือ​ผู้โดยสาร​จะ​ไม่​สามารถ​สังเกต​ได้​ว่า​ฟังก์ชัน​นี้​ทำงาน​อยู่ นอกจาก​ใน​กรณี​ที่​เกิด​สถานการณ์​ที่​รถ​เกือบจะ​เกิด​การ​ชนเท่านั้น

ฟังก์ชัน สามารถ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​หลีกเลี่ยง​การ​ชน​ในขณะ​ที่​การจราจร​หนาแน่น เช่น เมื่อ​มี​การ​เปลี่ยนแปลง​ของ​การจราจร​ข้างหน้า รวม​กับ​การ​เสีย​สมาธิ​ชั่วขณะ ซึ่ง​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​อุบัติเหตุได้ ฟังก์ชัน​จะ​สั่ง​การ​เบรก​ระยะ​สั้น​ในทันที และ​โดย​ปกติ​แล้ว​จะ​หยุด​รถ​ที่​ด้านหลัง​ของ​รถ​คัน​หน้าพอดี

ท่าน​ไม่​สามารถ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​นี้​ได้ ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ทำงาน​อยู่ตลอดเวลา

ฟังก์ชันย่อย

ถ้า​จำเป็น ระบบ​ช่วย​เมื่อ​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การ​ชน​สามารถ​ดำเนินการ​ขั้นตอน​ต่อไปนี้ได้:
 • การ​เตือน​การชน
 • การ​เสริม​การเบรก
 • การ​เบรกอัตโนมัติ
 • การ​ช่วย​บังคับเลี้ยว

ขั้นที่ 1 – การ​เตือน​การชน

ถ้า​มี​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​เกิด​การ​ชน​กับ​คน​เดินถนน​, คนขับ​ขี่รถจักรยาน​, สัตว์​ขนาด​ใหญ่ หรือ​รถยนต์ คนขับ​จะ​ได้รับ​การ​แจ้ง​เตือน​ด้วย​สัญญาณ​ไฟเตือน​, เสียง​เตือน และ​การ​สั่น​เป็น​จังหวะ​ของเบรก ใน​กรณี​ที่​คนขับ​เหยียบ​เบรก​อย่าง​รวดเร็ว​หรือ​เมื่อ​มี​การ​เร่ง​ความเร็ว จะ​ไม่​มี​การ​สั่นสะเทือน​เป็น​จังหวะ​ของ​แป้นเบรก ความถี่​ใน​การ​สั่น​ของ​แป้น​เบรก​จะ​แตกต่าง​กัน​ตาม​ความเร็ว​ของรถ

ขั้นที่ 2 - การ​เสริม​การเบรก

การ​เสริม​การ​เบรก​จะ​ช่วย​เสริม​การ​เบรก​ของ​คนขับ ถ้า​ระบบ​พิจารณา​ว่า​การ​เบรก​นั้น​ไม่​เพียง​พอที่จะ​หลีกเลี่ยง​การชน

ขั้นที่ 3 – การ​เบรกอัตโนมัติ

ถ้า​คนขับ​ไม่​เริ่ม​ดำเนินการ​ใดๆ และ​มี​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​เกิด​การ​ชน​สูง​มาก ฟังก์ชัน​การ​เบรก​อัตโนมัติ​จะ​ถูก​กระตุ้น​ให้​ทำงาน ไม่​ว่า​คนขับ​จะ​เบรก​ด้วย​ตนเอง​หรือไม่​ก็ตาม จากนั้น ระบบ​จะ​ทำ​การ​เบรก​โดย​ใช้​แรง​เบรก​เต็มที่​เพื่อ​ลด​ความเร็ว​ใน​การ​ชน หรือ​โดย​ใช้​แรง​เบรก​ใน​ระดับ​ที่​เพียง​พอที่จะ​หลีกเลี่ยง​ไม่ให้​เกิด​การ​ชนได้

ตัว​ปรับ​ความ​ตึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​สามารถ​ทำงาน​ได้​ร่วมกับ​ฟังก์ชัน​เบรกอัตโนมัติ

ฟังก์ชัน​นี้​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​เริ่ม​การ​ทำงาน​ช้า​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไป​ได้ เพื่อ​หลีกเลี่ยง​ไม่ให้​มี​การ​แทรก​การ​ทำงาน​โดย​ไม่จำเป็น การ​เบรก​อัตโนมัติ​จะ​เกิดขึ้น​หลังจาก​หรือ​ใน​เวลา​เดียวกัน​กับ​การ​เตือน​การ​ชนเท่านั้น

เมื่อ​ระบบ​ช่วย​เบรก​ได้​ป้องกัน​การ​ชน​กับ​วัตถุ​ที่​อยู่​กับ​ที่​แล้ว รถ​จะ​ยังคง​จอด​อยู่​กับ​ที่​อยู่​เพื่อ​รอ​การ​ดำเนินการ​โดยคนขับ ถ้า​มี​การ​เบรกรถ​เพื่อ​หลีกเลี่ยง​การ​ชน​เข้า​กับ​รถ​คัน​หน้าที่​เคลื่อนที่​ช้า​กว่า ความเร็ว​ของ​รถ​ของ​ท่าน​จะ​ถูก​ลดลง​จน​เท่ากับ​ความเร็ว​ของ​รถ​คันหน้า

คนขับ​สามารถ​หยุด​การ​เท​รก​การ​ทำงาน​ของ​เบรก​ได้​ตลอดเวลา​โดย​การ​เหยียบ​คันเร่ง​ลง​จนสุด

เมื่อ​ฟังก์ชัน​ทำงาน​และ​ทำ​การ​เบรก ไฟ​เบรก​จะ​ติด​สว่างขึ้น จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​แสดง​ข้อความ​ที่​ระบุ​ว่า​ฟังก์ชัน​ทำงาน​อยู่​หรือ​เคย​ทำงาน​ก่อน​หน้านี้

 คำเตือน

ห้าม​คนขับ​ใช้​ฟังก์ชัน​นี้​เพื่อ​เปลี่ยน​พฤติกรรม​การ​ขับ​ขี่​ของเขา - ห้าม​ไม่ให้​คนขับ​ขึ้นอยู่​กับ​ฟังก์ชัน​นี้​เพียง​อย่าง​เดียว​และ​ปล่อย​ให้​ระบบ​ทำ​การเบรก

การ​ช่วย​บังคับเลี้ยว

ฟังก์ชัน​นี้​สามารถ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ลด​ความ​เสี่ยง​ที่​รถ​จะ​ออก​จาก​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​โดย​ไม่​ตั้งใจ หรือ​การ​ชน​กับ​รถ​คัน​อื่น​หรือ​สิ่ง​กีด​ขวาง โดย​การ​บังคับ​รถ​ให้​กลับ​เข้า​มา​ใน​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​หรือ​หักหลบ การ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​จะ​ไม่​ทำงาน​ตามลำดับ โดย​สามารถ​ทำงาน​ได้​โดย​ไม่​ขึ้นกับ​ว่า​องค์ประกอบ​อื่นๆ จะ​เกิดขึ้นเมื่อใด

หลังจาก​การ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​แล้ว จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​ระบุ​ว่า​มี​การ​ดำเนินการ​นี้​เกิดขึ้น​โดย​ใช้ข้อความ

 บันทึก

คนขับ​จะ​เป็น​ผู้​ตัดสินใจ​ว่า​จะ​บังคับ​เลี้ยว​รถ​มาก​น้อย​เพียงใด​เสมอ รถ​จะ​ไม่​สามารถ​เข้า​ควบคุมได้

 คำเตือน

 • ฟังก์ชัน​เป็น​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​เพิ่มเติม​สำหรับ​คนขับ​ที่​มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สะดวกสบาย​ใน​การ​ขับ​ขี่​และ​เพิ่ม​ความ​ปลอดภัย​ให้​สูงขึ้น ฟังก์ชัน​นี้​อาจ​ไม่​สามารถ​รับมือ​กับ​สถานการณ์การจราจร​, สภาพ​อากาศ และ​สภาพ​ถนน​บาง​รูปแบบได้
 • ขอ​แนะนำ​ให้​คนขับ​อ่าน​ทุก​ส่วน​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ฟังก์ชัน​นี้ เพื่อ​เรียนรู้​เกี่ยวกับ​ปัจจัย​ต่างๆ เช่น ข้อจำกัด​ของ​ระบบ​และ​สิ่ง​ที่​คนขับ​ควร​ทราบ​ก่อนที่​จะ​ใช้​งาน​ระบบ เป็นต้น
 • ฟังก์ชัน​ของ​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ไม่ได้​เข้า​มา​แทน​ความ​ระมัดระวัง​และ​การ​ตัดสินใจ​ของ​คนขับ​แต่​อย่าง​ใด คนขับ​เป็น​ผู้รับผิดชอบ​ใน​การ​ทำ​ให้​แน่ใจ​ได้​ถึง​การ​ขับ​ขี่​รถ​อย่างปลอดภัย​, ที่​ความเร็ว​ที่เหมาะสม​, ด้วย​ระยะห่าง​จาก​รถ​คัน​อื่น​ที่​เหมาะสม และ​เป็นไป​ตาม​กฎ​จราจร​และ​ข้อบังคับ​ที่​มี​ผล​ใช้​ในขณะ​นั้นๆ อยู่เสมอ
 1. 1 Collision Avoidance
 2. 2 ฟังก์ชัน​อาจ​มี​ให้บริการ​ใน​บาง​ตลาดเท่านั้น