การ​ถอด​แผง​ปิด​ใต้​ฝา​กระโปรงหน้า

ท่าน​สามารถ​เลือก​ที่​จะ​ถอด​แผง​ปิด​ป้องกัน​จำนวน​หนึ่ง​ใน​บริเวณ​ใต้​ฝา​กระโปรง​หน้า เพื่อ​เข้าถึง​ส่วนประกอบ​บางอย่าง​ได้ เช่น ฟิวส์​และ​จุด​ชาร์จ​สำหรับ​การ​พ่วง​สตาร์ท เป็นต้น
P6-2222-Panels under bonnet
ตำแหน่ง​ของ​แผง​ปิด​และ​ชิ้นส่วน​ต่างๆ ใต้​ฝา​กระโปรงหน้า
  1. P5-Icon red circle 1แผงปิด A - ทางเข้า​ถึง​จุด​ชาร์จ​ขั้ว​ลบ​สำหรับ​การ​พ่วงสตาร์ท
  2. P5-Icon red circle 2แผงปิด B
  3. P5-Icon red circle 3แผงปิด C
  4. P5-Icon red circle 4แผงปิด D - ทางเข้า​ถึง​จุด​ชาร์จ​ขั้วบวก​สำหรับ​การ​พ่วง​สตาร์ท​และ​ฟิวส์​ใต้​ฝา​กระโปรงหน้า
  5. P5-Icon red circle 5แผงปิด E
  6. P5-Icon red circle 6แผงปิด F
  7. P5-Icon red circle 7ฝา​ปิด​สำหรับ​ช่อง​เก็บ​ของ​ใต้​ฝา​กระโปรงหน้า
  8. P5-Icon red circle 8ฝา​ปิด​สำหรับ​การ​เติม​น้ำยา​ทำ​ความสะอาด

 สำคัญ

คลาย​แผง​ปิด​รอบ​บริเวณ​พื้นที่​เก็บ​ของ​ใต้​ฝา​กระโปรง​หน้า​เฉพาะ​เมื่อ​คำแนะนำ​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ระบุ​ไว้​อย่าง​ชัดเจน​ว่า​จำเป็นต้อง​ทำเท่านั้น ใน​กรณี​ที่​มี​ปัญหา​หรือ​ถ้า​จำเป็นต้อง​ทำ​การ​บำรุงรักษา โปรด​ติดต่อ​ศูนย์บริการ โดย​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับอนุญาต

 สำคัญ

แผง​ปิด​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​เพื่อ​ปกป้อง​ส่วนประกอบ​ที่​อยู่​หลัง​แผงปิด - ติดตั้ง​แผง​ปิด​ทั้งหมด​กลับ​เข้า​ที่​อย่าง​ครบถ้วน​ก่อนที่​จะ​ขับรถ

 คำเตือน

ส่วนประกอบ​หลาย​อย่าง​ใน​รถ​ทำงาน​โดย​ใช้​กระแสไฟฟ้า​แรงดัน​สูง ซึ่ง​อาจ​เป็น​อันตราย​ถ้า​ใช้​งาน​อย่าง​ไม่ถูกต้อง ห้าม​สัมผัส​กับ​ส่วน​ใดๆ ที่​ไม่ได้​อธิบาย​ไว้​อย่าง​ชัดเจน​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับนี้

แผง​ปิด​ป้องกัน​จะ​ยึด​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​โดย​ใช้ปลั๊ก คลาย​ปลั๊ก​ออก​โดย​ใช้​วัตถุ​อย่างเช่น​ไข​ควง​หรือ​ปากกา​ใน​การ​ดัน​สลัก​ล็อค​ที่​ตรง​กลาง​ของ​ปลั๊ก​เข้าไป เมื่อ​ดัน​สลัก​เข้า​ไป​เป็น​ระยะ​ที่​เพียงพอ​แล้ว ท่าน​จะ​สามารถ​ดึง​ปลั๊ก​ออกได้ หลีกเลี่ยง​การ​กด​สลัก​จน​หลุด​ออก​จาก​ปลั๊ก เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​สลัก​หล่น​ลง​ไป​อยู่​ระหว่าง​ส่วนประกอบต่างๆ เมื่อ​ทำ​การ​ยึด​ปลั๊ก​กลับ​เข้า​ที่​เพื่อ​ติดตั้ง​แผง​ปิด​อีก​ครั้ง ให้​ดึง​สลัก​ล็อค​ออกทั้งหมด หลังจาก​ที่​วาง​ปลั๊ก​ลง​ใน​รู​ยึด​แล้ว จะ​สามารถ​กด​สลัก​ล็อค​เข้า​ที่​อีก​ครั้ง​ได้ ซึ่ง​เป็น​การ​ยึด​แผง​ปิด​ให้แน่น

เมื่อ​ถอด​หรือ​ติดตั้ง​แผง​ปิด​ป้องกัน จะต้อง​ปฏิบัติ​ตามลำดับ​ขั้นตอน​ที่​กำหนด​ไว้​โดยเฉพาะ เนื่องจาก​แผง​ปิด​แต่​ละ​แผ่น​จะ​วาง​เหลื่อมกัน ใน​การ​ปลด​แผง​ปิด ให้​ปฏิบัติ​ตาม​ขั้นตอน​ด้านล่างนี้:

P6-2222-Panel removal 1
ตำแหน่ง​ของ​ปลั๊ก​สำหรับ​แผงปิด A
แผงปิด A
คลาย​ปลั๊ก​ที่​ทำ​เครื่องหมายไว้ 4 ตัว ที่​ยึด​แผง​ปิด​โดย​การ​ดัน​สลัก​ล็อค​เข้า​ไป​เป็น​ระยะสั้นๆ
ในตอนนี้ แผง​ปิด​จะ​ถูก​ยึด​ไว้​โดย​ตัว​เกี่ยว​ยึด​ที่​ซ่อนอยู่ ยก​แผง​ปิด​ขึ้น​อย่าง​ระมัดระวัง​จนกระทั่ง​แผง​ปิด​หลุดออก
จากนั้น ท่าน​จะ​สามารถ​แผง​ปิด​ออก​ทั้งหมดได้ การ​ทำ​เช่นนี้​จะ​ทำ​ให้​สามารถ​เข้าถึง​จุด​ชาร์จ​ขั้ว​ลบ​และ​แผงปิด B และ C ได้ ท่าน​จะต้อง​ถอด​แผงปิด B และ C ออก​เพื่อ​เข้าถึง​แผงปิด D ที่​อยู่​ข้าง​ใต้ ซึ่ง​เป็น​ทางเข้า​ถึง​จุด​ชาร์จ​ขั้วบวก​และ​ฟิวส์​ใต้​ฝา​กระโปรงหน้า

ใน​การ​ติดตั้ง​แผง​ปิด​กลับ​เข้า​ที่ ให้​ดึง​สลัก​ล็อค​ออก​จน​สุด แล้ว​ดัน​เข้า​ไป​อีก​ครั้ง​หลังจาก​ที่​วาง​ปลั๊ก​ลง​ใน​รู​ประกอบ​ปลั๊กแล้ว ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ตัว​เกี่ยว​ยึด​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ที่​ถูกต้อง​ก่อนที่​จะ​ดัน​แผง​ปิด​เข้าที่

P6-2037-XC40BEV-Removal of panel under hood 2
ตำแหน่ง​ของ​ปลั๊ก​สำหรับ​แผงปิด B ส่วน​แผงปิด C จะ​กลับ​ด้าน​กัน​เมื่อ​เทียบ​กับ​แผงปิด B
แผงปิด B/C
ขั้น​แรก ให้​ถอด​แผงปิด A ตาม​คำแนะนำด้านบน
ปลด​ปลั๊ก​ที่​ทำ​เครื่องหมายไว้ 5 ตัว
แผง​ปิด​จะ​หลุด​ออก และ​สามารถ​ยก​แผง​ปิด​ทั้ง​แผง​ออกได้ การ​ทำ​เช่นนี้​จะ​ทำ​สามารถ​เข้าถึง​ปลั๊ก​ที่​ยึด​แผงปิด D หรือ E (ขึ้นอยู่​กับด้าน) ได้ จะต้อง​ถอด​แผงปิด D ออก​เพื่อ​เข้าถึง​จุด​ชาร์จ​ขั้วบวก​และ​ฟิวส์​ใต้​ฝา​กระโปรงหน้า

ใน​การ​ติดตั้ง​แผง​ปิด​กลับ​เข้า​ที่ ให้​ดึง​สลัก​ล็อค​ออก​จน​สุด แล้ว​ดัน​เข้า​ไป​อีก​ครั้ง​หลังจาก​ที่​วาง​ปลั๊ก​ลง​ใน​รู​ประกอบ​ปลั๊กแล้ว นอกจากนั้น แผง​ปิด​ยัง​มี​ส่วน​ที่​ยื่น​ออกมา​ที่​ปลาย​ด้านหลัง ซึ่ง​ทำ​หน้าที่​ยึด​แผง​ปิด​เข้า​ที่​เมื่อ​ติดตั้ง​ลง​ใน​รู​สำหรับ​ส่วน​ยื่นนี้

P6-2222-Panel removal 3
ตำแหน่ง​ของ​ปลั๊ก​สำหรับ​แผงปิด D ส่วน​แผงปิด E จะ​กลับ​ด้าน​กัน​เมื่อ​เทียบ​กับ​แผงปิด D
แผงปิด D/E
ขั้น​แรก ถอด​แผงปิด A และ B/C (ขึ้นอยู่​กับด้าน) แล้ว​เปิด​ฝา​ปิด​สำหรับ​ช่อง​เก็บ​ของ​ใต้​ฝา​กระโปรงหน้า (7)
ปลด​ปลั๊ก​ที่​ทำ​เครื่องหมายไว้ ใน​การ​ถอด​แผงปิด E จะต้อง​ถอด​ฝา​ปิด​สำหรับ​การ​เติม​น้ำยา​ทำ​ความสะอาด (8) ออกด้วย
ในตอนนี้ แผง​ปิด​จะ​ถูก​ยึด​ไว้​โดย​ตัว​เกี่ยว​ยึด​ที่​ซ่อนอยู่ ยก​แผง​ปิด​ขึ้น​อย่าง​ระมัดระวัง​จนกระทั่ง​แผง​ปิด​หลุดออก
แผง​ปิด​จะ​หลุด​ออก และ​สามารถ​ยก​แผง​ปิด​ทั้ง​แผง​ออกได้ ใต้​แผงปิด D จะ​มี​จุด​ชาร์จ​ขั้วบวก​และ​ฟิวส์​ใต้​ฝา​กระโปรงหน้า

ใน​การ​ติดตั้ง​แผง​ปิด​กลับ​เข้า​ที่ ให้​ดึง​สลัก​ล็อค​ออก​จน​สุด แล้ว​ดัน​เข้า​ไป​อีก​ครั้ง​หลังจาก​ที่​วาง​ปลั๊ก​ลง​ใน​รู​ประกอบ​ปลั๊กแล้ว ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ตัว​เกี่ยว​ยึด​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ที่​ถูกต้อง​ก่อนที่​จะ​ดัน​แผง​ปิด​เข้าที่

P6-2037-XC40BEV-Removal of panel under hood 4
ตำแหน่ง​ของ​ปลั๊ก​สำหรับ​แผงปิด F
แผงปิด F
ขั้น​แรก ถอด​แผงปิด A, B, C, D และ E
ปลด​ปลั๊ก​ที่​ทำ​เครื่องหมายไว้ 2 ตัว
ในตอนนี้ แผง​ปิด​จะ​ถูก​ยึด​ไว้​โดย​ตัว​เกี่ยว​ยึด​ที่​ซ่อนอยู่ ยก​แผง​ปิด​ขึ้น​อย่าง​ระมัดระวัง​จนกระทั่ง​แผง​ปิด​หลุดออก
แผง​ปิด​จะ​หลุด​ออก และ​สามารถ​ยก​แผง​ปิด​ทั้ง​แผง​ออกได้

ใน​การ​ติดตั้ง​แผง​ปิด​กลับ​เข้า​ที่ ให้​ดึง​สลัก​ล็อค​ออก​จน​สุด แล้ว​ดัน​เข้า​ไป​อีก​ครั้ง​หลังจาก​ที่​วาง​ปลั๊ก​ลง​ใน​รู​ประกอบ​ปลั๊กแล้ว ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ตัว​เกี่ยว​ยึด​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ที่​ถูกต้อง​ก่อนที่​จะ​ดัน​แผง​ปิด​เข้าที่

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่