การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​เบรก​จอดรถ

ใช้​เบรก​จอด​รถ​ใน​การ​ป้องกัน​ไม่ให้​รถ​ไหล​จาก​ตำแหน่ง​จอด​อยู่​กับที่ การ​สั่งงาน​เบรก​จอด​รถ​จะ​เป็น​การ​ล็อค​ล้อ​หลัง​ทั้ง​สองล้อ

การ​สั่งงาน​เบรก​จอดรถ

P6-22w22-BEV-Parking brake button
ปุ่ม​สำหรับ​เบรก​จอด​รถ​จะ​อยู่​ถัด​จาก​คันเกียร์
กดปุ่ม
สัญลักษณ์​ใน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​เข้า​เบรก​จอดรถ

การ​เปิด​ใช้​งานอัตโนมัติ

เบรก​จอด​รถ​จะ​ถูก​สั่งงาน​โดยอัตโนมัติ

  • ถ้า​มี​การ​ปิด​การ​ทำงาน​ของรถ
  • เมื่อ​คนขับ​ปลด​เข็ม​ขัด​นิรภัย และ/หรือ เปิด​ประตูคนขับ
  • ถ้า​สั่งงานฟังก์ชัน Hold (เบรก​เมื่อ​จอด​อยู่​กับที่) ไว้ และ​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่​เป็น​ระยะเวลาหนึ่ง (ประมาณ 5–10 นาที) แล้ว

 สำคัญ

ตรวจสอบ​ว่า​สัญลักษณ์​สำหรับ​เบรก​จอด​รถ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​ออก​จากรถ

เบรกฉุกเฉิน

ใน​กรณี​ฉุกเฉิน จะ​สามารถ​สั่งงาน​เบรก​จอด​รถ​ในขณะ​ที่​รถ​กำลัง​เคลื่อนที่​อยู่​ได้​โดย​การ​กด​ปุ่ม​ค้างไว้

ซึ่ง​รถ​จะ​ถูก​เบรก​อย่าง​แรง​โดย​ใช้​เบรกเท้า การ​เบรก​จะ​หยุด​ลง​เมื่อ​ปล่อย​ปุ่ม​หรือ​เมื่อ​เหยียบคันเร่ง

 บันทึก

เสียง​สัญญาณ​จะ​ดัง​ขึ้น​เมื่อ​เบรก​ฉุกเฉิน​ทำงาน​ที่​ความเร็วสูง

การ​ปิด​ใช้​งาน​เบรก​จอดรถ

เบรก​จอด​รถ​จะ​หยุด​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​เลือกเกียร์

การ​คาด​เข็ม​ขัดนิรภัย
เหยียบ​แป้น​เบรก​จนสุด
เลือก​ตำแหน่งเกียร์ D หรือ R
เบรก​จอด​รถ​จะ​ปลด​ออก​โดย​อัตโนมัติ และ​สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะหายไป
ปล่อย​แป้นเบรก

ถ้า​ได้​เปิด​ใช้งาน One Pedal Drive ไว้ รถ​จะ​ไม่​ขับเคลื่อน​ไป​ด้านหน้า แต่​รถ​อาจ​ไหล​ได้​ถ้า​พื้นผิว​ลาด​เอียง​ไป​ใน​ทิศทาง​เดียวกัน​กับ​ตำแหน่ง​เกียร์​ที่​เลือกไว้

ถ้า​ยกเลิก​การ​ทำงานของ One Pedal Drive ไว้ รถ​จะ​เคลื่อนที่​ช้าๆ ไป​ใน​ทิศทาง​ที่​เลือก​ไว้​โดย​การ​เหยียบ​คันเร่งเบาๆ

 บันทึก

ใน​การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​อัตโนมัติ คนขับ​ต้อง​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​หรือ​ต้อง​ปิด​ประตูคนขับ

สัญลักษณ์​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

สัญลักษณ์ความหมาย
P5P6-2037-iCup-Parking brake warning symbol

ไฟ​ติด​สว่าง​ขึ้น​อย่างคงที่: เบรก​จอด​รถทำงาน

กะพริบ: เกิด​ความ​ผิดปกติ​ขึ้นกับ​เบรก​จอดรถ อ่าน​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ