การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​การ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ของ​ที่​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​มอง​ข้าง​และ​กระจกด้านหลัง

ที่​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​มอง​ข้าง​และ​กระจก​ด้านหลัง​จะ​ใช้​เพื่อ​ขจัด​หมอก​และ​น้ำแข็ง​ออก​จาก​กระจก​และ​กระจก​มอง​ข้าง​อย่างรวดเร็ว

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ได้​ว่า​การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ของ​การ​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​หลัง​และ​กระจก​มอง​ข้าง​ควร​ทำงาน​หรือไม่​เมื่อ​คนขับ​อยู่​ในรถ1 ถ้า​สั่ง​ให้​การ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ทำงาน การ​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ไฟฟ้า​จะ​เริ่ม​ทำงาน​เมื่อ​มี​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​มี​น้ำแข็ง​หรือ​ฝ้า​บนกระจก การ​ทำ​ความ​ร้อน​จะ​หยุด​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​กระจกหน้า/กระจก​ประตู​อุ่น​เพียงพอ และ​น้ำแข็ง​หรือ​ฝ้า​หายไปแล้ว

เปิด​มุมมอง​สภาพ​อากาศ​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​โดย​การ​แตะ​ที่​ปุ่ม​อุณหภูมิ​ที่​ตรง​กลาง​ด้านล่าง​ของ​จอแสดงผล​ตรงกลาง
กด iCup-2037-Icon three dots horizontal
เลือก​การ​ตั้ง​ค่าที่​ต้องการใน Auto rear defroster เพื่อสั่งงาน/ยกเลิก​การ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​หลัง​และ​กระจก​มองข้าง
  1. 1 การ​ใช้​โหมด​คอมฟอร์ท