การ​ใช้​ลิ้นชัก​เก็บ​ของ​หน้ารถ

ช่อง​เก็บ​ของ​นี้​จะ​อยู่​ที่​ด้านผู้โดยสาร ลิ้นชัก​เก็บ​ของ​หน้า​รถ​สามารถ​ใช้​ใน​การ​เก็บ​ข้อมูล​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับ​พิมพ์​และ​อื่นๆ ได้ นอกจากนั้น ยัง​มี​ช่อง​เก็บ​ปากกา​และ​ที่​เก็บ​บัตร​อีกด้วย
iCup-2222-CMA-Glovebox
ลิ้นชัก​เก็บ​ของ​หน้า​รถ​พร้อม​ตะขอ​แบบ​ยืด​ออกได้

ตะขอ​บน​ลิ้นชัก​เก็บ​ของ​หน้า​รถ​จะ​สามารถ​ยืด​ออก​ได้​เมื่อ​เปิด​ลิ้นชัก​เก็บ​ของ​หน้า​รถ เพื่อ​ใช้​งาน​หลังจาก​ที่​ปิด​ลิ้นชัก​เก็บ​ของ​หน้า​รถ​แล้วได้

 สำคัญ

ตะขอ​จะต้อง​ร่น​เข้า​จน​สุด​หรือ​ยืด​ออก​จน​สุด ไม่เช่นนั้น​แล้ว ตะขอ​จะ​หัก​เมื่อ​ปิด​ลิ้นชัก​เก็บ​ของ​หน้ารถ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง