ระบบ​ป้องกัน​การ​หนีบ​สำหรับ​กระจก​ประตู​และ​ม่าน​บังแดด

กระจก​ประตู​และ​ม่าน​บังแดด* ทั้งหมด​ที่​ทำงาน​ด้วย​ระบบ​ไฟฟ้า​จะ​มี​ระบบ​ป้องกัน​การ​หนีบ ซึ่ง​จะ​ทำงาน​ถ้า​มี​วัตถุ​ใด​กีด​ขวาง​การ​เคลื่อนที่​ขณะ​ทำ​การ​เปิด​หรือปิด

ใน​กรณี​ที่​มี​สิ่ง​กีด​ขวาง การ​เคลื่อนที่​จะ​หยุด​ลง​และ​จะ​เคลื่อนที่​ถอย​หลัง​โดย​อัตโนมัติ​เป็น​ระยะประมาณ 50 มม. (ประมาณ 2 นิ้ว) จาก​ตำแหน่ง​ของ​สิ่ง​กีด​ขวางนั้น (หรือ​ไป​ที่​ตำแหน่ง​การ​ระบาย​อากาศเต็มที่)

สามารถ​บังคับ​ระบบ​ป้องกัน​การ​หนีบ​ได้​เมื่อ​มี​การ​ยกเลิก​การ​ปิด เช่น เมื่อ​มี​น้ำแข็ง​เกิดขึ้น โดย​การ​กด​ตัว​ควบคุม​หนึ่ง​ครั้ง​ใน​ทิศทาง​เดิมต่อไป

ถ้า​มี​ความ​ผิดปกติ​เกิด​ขึ้นกับ​ระบบ​ป้องกัน​การ​หนีบ จะ​สามารถ​ทดสอบ​ขั้นตอน​การ​รี​เซ็ตได้

 คำเตือน

ถ้า​มี​การ​ปลดแบตเตอรี่ 12 โวลต์ จะต้อง​รี​เซ็ต​ฟังก์ชัน​การ​ปิด​และ​การ​เปิด​อัตโนมัติ​เพื่อให้​ฟังก์ชัน​สามารถ​ทำงาน​ได้​อย่างถูกต้อง ต้อง​ทำ​การ​รี​เซ็ต​เพื่อให้​การ​ป้องกัน​การ​หนีบทำงาน

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม