การ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง

ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​ถูกต้อง​ช่วย​เพิ่ม​การ​ทรง​ตัว​ใน​การ​ขับขี่​, ประหยัด​การ​ใช้​พลังงาน และ​ยืด​อายุ​การ​ใช้​งาน​ของยาง

ความ​ดัน​ลม​ยาง​จะ​ลดลง​เมื่อ​เวลา​ผ่าน​ไป ซึ่ง​เป็น​ปรากฏการณ์​ตามธรรมชาติ นอกจากนี้ ความ​ดัน​ลม​ยาง​ยัง​เปลี่ยนแปลง​ไป​ตาม​อุณหภูมิ​อากาศ​ภายนอก​อีกด้วย นอกจากนี้ การ​ขับ​รถ​ด้วย​ยาง​ที่​มี​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำ​เกิน​อาจ​ทำ​ให้​ยาง​ร้อน​จัด​และ​ชำรุด​เสียหายได้ ความ​ดัน​ลม​ยาง​มี​ผล​ต่อ​ความ​สะดวกสบาย​ใน​การเดินทาง​, เสียง​จาก​ถนน และ​ลักษณะ​การ​ขับขี่

ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ทุกเดือน ใช้​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ตามที่​แนะนำ​ให้​ใช้​สำหรับ​ยาง​แบบ​เย็น เพื่อ​รักษา​สภาพ​ยาง​ให้​ดีที่สุด ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​ต่ำ​เกินไป​หรือ​สูง​เกินไป​อาจ​ทำ​ให้​ยาง​มี​การ​สึก​หรอ​ที่​ไม่สม่ำเสมอ

 คำเตือน

  • ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำ​เกินไป​เป็น​สาเหตุ​ที่​พบ​บ่อย​ที่สุด​ที่​ทำ​ให้​ยางผิดปกติ ลักษณะ​เช่นนี้​อาจ​ส่งผล​ให้​ยาง​มี​รอย​แตกร้าว​อย่างมาก​, ดอก​ยาง​แยกตัว​ออก​จาก​กัน หรือ "ยางระเบิด​" ซึ่ง​ทำ​ให้​การ​ควบคุม​รถ​ลด​ประสิทธิภาพ​ลง และ​ส่งผล​ให้​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การ​ได้รับ​บาดเจ็บสูงขึ้น
  • ยาง​ที่​มี​แรงดัน​ต่ำ​เกินไป​จะ​ทำ​ให้​รถ​มี​ความสามารถ​ใน​การ​รับ​น้ำหนัก​บรรทุกน้อยลง

ยาง​ใน​สภาพเย็น

ต้อง​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​เมื่อ​ยาง​อยู่​ใน​สภาพเย็น ถือ​ว่า​ยาง​อยู่​ใน​สภาพ​เย็น​เมื่อ​มี​อุณหภูมิ​เท่ากับ​อากาศล้อมรอบ โดย​ปกติ​แล้ว ยาง​จะ​มี​อุณหภูมิ​นี้​เมื่อ​จอด​รถ​ไว้​เป็น​เวลา​อย่างน้อย 3 ชั่วโมง

หลังจาก​ที่​ขับ​รถ​ได้ประมาณ 1.6 กม. (1 ไมล์) แล้ว​จะ​ถือ​ว่า​ยาง​เหล่านี้​อยู่​ใน​สภาพอุ่น ถ้า​ท่าน​จำเป็นต้อง​ขับ​รถ​ไกล​กว่า​นี้​เพื่อ​เติม​ลม​ยาง ขั้น​แรก ให้​ตรวจสอบ​และ​บันทึก​ความ​ดัน​ลมยาง จากนั้น​ให้​เติม​ลม​ยาง​จน​ได้​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​เหมาะสม​เมื่อ​ท่าน​ไป​ถึง​ปั๊ม​เติมลม

เมื่อ​อุณหภูมิ​ภายนอก​เปลี่ยนแปลง ความ​ดัน​ลม​ยาง​ก็​จะ​เปลี่ยนแปลง​ด้วยเช่นกัน อุณหภูมิ​ที่ลดลง 10 องศา จะ​ทำ​ให้​ความ​ดัน​ลม​ยางลดลง 7 kPa (1 psi) ให้​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​เป็น​ประจำ และ​ปรับ​ให้​มี​แรงดัน​ที่​ถูกต้อง ซึ่ง​ระบุ​ไว้​ให้​ทราบ​บน​ป้าย​ข้อมูล​ยาง​รถยนต์​หรือ​ป้ายรับรอง

หาก​ท่าน​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​เมื่อ​ยาง​อยู่​ใน​สภาพ​อุ่น ท่าน​ต้อง​ไม่​ปล่อย​ลม​ออกเป็น​อันขาด ยาง​อยู่​ใน​สภาพ​อุ่น​เนื่องจาก​การ​ขับ​ขี่​และ​เป็น​เรื่อง​ปกติ​ที่​แรงดัน​จะ​เพิ่มขึ้น​เกิน​กว่า​แรงดัน​ที่​แนะนำ​ไว้​สำหรับ​ยาง​ใน​สภาพเย็น ยาง​ใน​สภาพ​อุ่น​ที่​มี​ความ​ดัน​ลม​ยาง​เท่ากับ​หรือ​ต่ำ​กว่า​แรงดัน​ที่​แนะนำ​ไว้​สำหรับ​ยาง​ใน​สภาพ​เย็น​อาจ​มี​แรงดัน​ที่​ต่ำ​มากเกินไป

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่