การ​เชื่อมต่อ​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ตผ่าน Bluetooth

สร้าง​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตผ่าน Bluetooth โดย​การ​แชร์​การ​เข้าถึง​อินเทอร์เน็ต​ของโทรศัพท์
ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​โทรศัพท์​ของ​ท่าน​รองรับ​การ​ใช้​เครือข่าย​ร่วมกัน​และ​ได้​สั่ง​ให้​ฟังก์ชัน​นี้​ทำงานแล้ว
เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​ของ​ท่าน​เข้า​กับ​รถผ่าน Bluetooth ไป​ที่​การ​ตั้งค่า iCup-2037-Settings symbol ที่​ด้านล่าง​ของ​จอแสดงผล​ตรง​กลาง จากนั้น​ให้​แตะที่ Connectivity แล้วเลือก Bluetooth
ถ้า​โทรศัพท์​เคย​เชื่อมต่อ​กับ​รถ​มาแล้ว​ก่อน​หน้า​นี้ ให้​แตะบน P5P6-iCup-Bluetooth-tethering-icon สำหรับ​โทรศัพท์​ที่​ท่าน​ต้องการใช้ ถ้า​ไม่​เป็น​เช่นนั้น ขั้น​แรก ให้เลือก Pair new device
อนุญาต (ผ่าน​ทาง​ข้อความ​ที่​แสดงขึ้น) ให้​ทำ​การ​เชื่อมต่อได้
รถ​เชื่อมต่อ​กับอินเทอร์เน็ต

 บันทึก

โทรศัพท์​และ​ผู้​ให้บริการ​เครือข่าย​ต้อง​รองรับ​การ​ใช้​เครือข่ายร่วมกัน (การ​แชร์​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) และ​การ​สมัคร​สมาชิก​ต้อง​มี​แผนการ​ใช้​ข้อมูล​รวมอยู่ด้วย