หลังคา​พา​โนรามา*

หลังคา​เป็น​แบบ​กระจก​พา​โนรา​มา​เต็ม​รูปแบบ​ที่​ใช้​กระจก​เคลือบ​สี​เพื่อ​ลด​ปริมาณแสง​, ความ​ร้อน และ​รังสีอัลต​ร้า​ไว​โอ​เล็ต​ที่​เข้า​มา​ภายในรถ

หลังคา​พา​โนรา​มา​ใช้​กระจก​ลา​มิเนต

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม