ไฟเบรก

ไฟ​เบรก​จะ​ติด​สว่าง​โดย​อัตโนมัติ​ในขณะเบรก

ไฟ​เบรก​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​เหยียบ​แป้น​เบรก และ​เมื่อ​รถ​ทำ​การ​เบรก​โดย​อัตโนมัติ​จาก​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ระบบ​ใด​ระบบหนึ่ง

ไฟ​เบรก​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​ใน​ระหว่าง​การ​สร้าง​พลังงาน​คืน​กลับ​จาก​การ​เบรก​ด้วย ถ้า​แรง​เบรก​เกิน​ระดับ​ที่​กำหนด​ไว้​ระดับหนึ่ง