การ​ใช้​ระบบ​ล้าง​กระจก​หน้า​และ​ไฟหน้า

ระบบ​ล้าง​กระจก​หน้า​และ​ไฟ​หน้า​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​เพื่อ​ทำ​ความ​สะอาด​กระจก​หน้า​และ​ไฟหน้า การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ล้าง​กระจก​หน้า​และ​ไฟ​หน้า​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​คัน​สวิตช์​ทางด้านขวา

การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ล้าง​กระจก​หน้า​และ​ไฟหน้า

P6-2037-XC40BEV- Windshield washing
ฟังก์ชัน​การล้าง​, คัน​สวิตช์​ทางด้านขวา
ดึง​คัน​สวิตช์​ทาง​ด้านขวา​เข้า​หา​พวงมาลัย เพื่อ​เริ่ม​การ​ฉีด​ล้าง​กระจก​หน้า​และ​ไฟหน้า
หลังจาก​ปล่อย​คัน​สวิตช์​แล้ว ที่​ปัด​น้ำฝน​จะ​ปัด​อีก​หลายครั้ง

 สำคัญ

หลีกเลี่ยง​การ​สั่งงาน​ระบบ​ฉีด​ล้าง​เมื่อ​อุณหภูมิ​ต่ำ​จนถึง​จุด​เยือก​แข็ง หรือ​เมื่อ​ไม่​มี​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​อยู่​ใน​ถัง ไม่เช่นนั้น​แล้ว อาจ​ทำ​ให้​ปั๊ม​ได้รับ​ความ​เสียหายได้

การ​ล้าง​ไฟหน้า*

เมื่อ​สั่งงาน​ระบบ​ล้าง​กระจก​หน้า​ในขณะ​ที่​ไฟ​หน้า​เปิด​อยู่ ไฟ​หน้า​จะ​ได้รับ​การ​ทำ​ความ​สะอาด​โดย​อัตโนมัติ​ตาม​รอบ​เวลา​ที่​กำหนด​ไว้ด้วย

การ​ล้าง​กระจก​ที่จำกัด

ถ้า​มี​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​เหลืออยู่​ภายใน​ถังเก็บประมาณ 1 ลิตร (1 ควอท) และ​ข้อความ น้ำยา​ทำ​ความสะอาด Refill washer fluid, level low ร่วมกับสัญลักษณ์ P5-1507-Washer fluid-symbol แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ การ​จ่าย​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​ไป​ยัง​ไฟ​หน้า​จะ​ปิดทำงาน กรณี​นี้​ก็​เพื่อให้​ความสำคัญ​กับ​การ​ทำ​ความ​สะอาด​กระจก​หน้า และ​ทัศน​วิสัย​ผ่าน​กระจก​หน้า​เป็น​อันดับแรก ไฟ​หน้า​จะ​ได้รับ​การ​ทำ​ความ​สะอาด​เมื่อ​เปิด​ไฟ​สูง​หรือ​ไฟ​ต่ำเท่านั้น

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม