ฝา​ปิด​ช่อง​สัมภาระ​ลอด​ผ่าน​ใน​ที่​นั่งด้านหลัง*

ฝา​ปิด​ที่​พนัก​พิง​ของ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​สามารถ​เปิด​ออก​เพื่อ​บรรทุก​สัมภาระ​ที่​แคบ​และ​ยาว เช่น สกี ได้
P6-1746-XC40-ski lid in rear seat backrest
จับ​มือ​จับ​ของ​ฝา​ปิด​ใน​ใน​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ และ​พับ​ฝา​ปิด​ลงด้านล่าง
พับ​ที่​วาง​แขน​บน​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ไป​ทางด้านหน้า
ปรับ​พนัก​พิง​ศีรษะ​ของ​ที่​นั่ง​ตรง​กลาง​ขึ้น​ด้านบน เพื่อให้​ท่อ​เหล็ก​ไม่​กีด​ขวาง​การ​เปิด​ฝาปิด
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม