การ​จัดการ​ข้อความตัวอักษร

เมื่อ​มี​โทรศัพท์​เชื่อมต่อ​อยู่​กับ​รถ ท่าน​สามารถ​รับ​และ​ส่ง​ข้อความ​ตัวอักษร​ใน​รูปของ SMS ได้

เพื่อให้​สามารถ​จัดการ​ข้อความ​ตัวอักษร​ได้ จะต้อง​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์ผ่าน Bluetooth1 เป็น​อุปกรณ์​โทรศัพท์ และ​ผู้ใช้​จะต้อง​ให้​อนุญาต​ใน​การ​ตั้งค่า Bluetooth ของ​โทรศัพท์​เพื่อให้​สามารถ​แสดง​การ​แจ้ง​เตือนได้

การ​ส่ง​ข้อความตัวอักษร

ท่าน​สามารถ​เขียน​ข้อความ​ใหม่​ตาม​คำพูด​ของ​ท่าน​ได้ โดย​การ​ขอให้​ระบบ​การ​ควบคุม​ด้วย​เสียง​ส่ง​ข้อความ​ไป​ยัง​ผู้​ติดต่อ​โดย​ใช้​ชื่อ​หรือ​หมายเลขโทรศัพท์

การ​รับ​ข้อความตัวอักษร

เมื่อ​โทรศัพท์​เชื่อมต่อ​อยู่​กับ​รถ การ​แจ้ง​เตือน​จะ​แสดง​ขึ้น​ที่​ด้านบน​ของ​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​เมื่อ​ได้รับ​ข้อความ​ตัวอักษร​ข้อความใหม่ เลือก​ให้​ระบบ​อ่าน​ออก​เสียง​ข้อความ​โดย​การ​แตะ​บน​หน้าจอ หรือ​ใช้​การ​ควบคุม​ด้วยเสียง

นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​เลือก​ที่​จะ​ปิด​เสียง​การ​สนทนา​ได้​อีกด้วย ใน​กรณี​นี้ จะ​ไม่​มี​การ​แจ้ง​เตือน​สำหรับ​การ​สนทนา​แสดง​ขึ้น​ใน​ระหว่าง​การ​ขับขี่

การ​ตอบ​ข้อความตัวอักษร

เมื่อ​ได้​อ่าน​ออก​เสียง​ข้อความ​ตัวอักษร​แล้ว จะ​สามารถ​ตอบ​ข้อความ​ด้วย​การ​เขียน​ตาม​คำพูดได้2 ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​ให้​โดย​ระบบ​การ​ควบคุม​ด้วยเสียง

ข้อความ​ตัวอักษร​ไม่​แสดงขึ้น

ถ้า​ข้อความ​ตัวอักษร​ข้อความ​ใหม่​แสดง​ขึ้น​บน​โทรศัพท์ แต่​ไม่​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง ลอง​ยกเลิก​การ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​และ​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​ใหม่​อีกครั้ง

  1. 1 การ​จัดการ​ข้อความ​ตัวอักษร​ใน​รถ​สามารถ​ทำ​ได้​เมื่อ​ใช้​โทรศัพท์​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกัน​ได้เท่านั้น
  2. 2 สำหรับ​โทรศัพท์​ที่มี Android หรือ iOS 13 หรือ​หลังจาก​นั้นเท่านั้น