การ​ใช้​ชุด​ซ่อม​ยางรั่ว

ท่าน​สามารถ​ใช้​ชุด​ซ่อม​ยาง​รั่วฉุกเฉิน (TMK1) ใน​การ​อุด​ยาง​รั่วได้ โปรด​อ่าน​คำแนะนำ​ทั้งหมด​ก่อน​ใช้งาน

ภาพรวม

P6-2124-XC40/C40-TMK overview
 1. P5-Icon red circle 1แผ่น​ป้าย​ความเร็ว​สูงสุด​ที่​ยอม​ให้ใช้ได้
 2. P5-Icon red circle 2สวิตช์
 3. P5-Icon red circle 3สายไฟ
 4. P5-Icon red circle 4ตัว​ยึดขวด
 5. P5-Icon red circle 5เกจ​วัด​ความดัน
 6. P5-Icon red circle 6วาล์ว​ลด​ความดัน
 7. P5-Icon red circle 7รูปลอก​, คำ​เตือน​สำหรับ​ฝา​ครอบล้อ
 8. P5-Icon red circle 8ขวด​สารซีล
 9. P5-Icon red circle 9ช่อง​เปิด​ของขวด
 10. P5-Icon red circle 10การ​เชื่อมต่อ​สำหรับขวด
 11. P5-Icon red circle 11ท่อ​อ่อนอากาศ
 12. P5-Icon red circle 12วาล์วเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อ

P6-2124-XC40/C40-TMK installation

 คำเตือน

โปรด​พิจารณา​ถึง​ประเด็น​ดังต่อไปนี้​เมื่อ​ใช้​ระบบ​ซี​ลยางล้อ:
 • ขวด​สาร​ซีล​มี​ส่วนผสม​ของ​ลา​เท็กซ์​ยาง​ธรรมชาติ สาร​นี้​เป็น​อันตราย​หาก​กลืน​กิน​เข้าไป
 • สาร​ที่​บรรจุ​ไว้​ใน​ขวด​นี้​อาจ​ทำ​ให้​ผิวหนัง​เกิดปฏิกิริยา​ภูมิแพ้​หรือ​อาจ​เป็น​อันตราย​ต่อ​ทางเดิน​หายใจ ผิวหนัง ระบบ​ประสาท​ส่วนกลาง และดวงตา
ข้อ​ควรระวัง:
 • เก็บ​ให้​พ้น​มือเด็ก
 • อาจ​เป็น​อันตราย​หาก​กลืน​กิน​เข้าไป
 • หลีกเลี่ยง​การ​สัมผัส​กับ​ผิวหนัง​เป็น​เวลานาน​หรือ​ซ้ำ​หลายครั้ง หาก​สาร​ซี​ลเปื้อน​เสื้อผ้า​ของ​ท่าน ให้​ขจัดออก
 • ล้าง​มือ​ให้​สะอาด​หมด​จด​หลังจาก​การ​ใช้​งาน​หรือ​ขน​ถ่ายเคลื่อนย้าย
การ​ปฐม​พยาบาลเบื้องต้น:
 • ผิวหนัง: ล้าง​ผิวหนัง​ตรง​บริเวณ​ที่​มี​การ​สัมผัส โดย​ใช้​สบู่​และน้ำ หาก​เกิด​อาการ​ผิดปกติ ให้​ไป​พบแพทย์
 • ดวงตา: ล้าง​ด้วย​น้ำ​ปริมาณ​มาก​เป็น​เวลา​อย่างน้อย 15 นาที โดย​ถ่าง​หนัง​ตา​บน​และ​ล่าง​เป็น​ครั้งคราว หาก​เกิด​อาการ​ผิดปกติ ให้​ไป​พบแพทย์
 • การ​หายใจ​เข้า​สู่ร่างกาย: เคลื่อนย้าย​ผู้​ที่​ได้รับ​สัมผัส​สาร​ไป​ยัง​บริเวณ​ที่​มี​อากาศบริสุทธิ์ หาก​อาการ​ระคาย​เคือง​ไม่​ทุเลา​ลง ให้​ไป​พบแพทย์
 • การรับประทาน: ให้​ไป​พบแพทย์
 • การ​กำจัดทิ้ง: ให้​นำ​สาร​นี้​แล​ภาชนะ​บรรจุ​ไป​กำจัด​ทิ้ง​ใน​สถานที่​ที่​มี​การ​เก็บ​รวบรวม​ของ​เสีย​อันตราย​หรือ​ของ​เสีย​ชนิดพิเศษ ปฏิบัติ​ตาม​กฎ​ข้อบังคับ​ด้าน​สิ่งแวดล้อม​ของ​รัฐ​และ​ใน​ท้องถิ่นเสมอ

 คำเตือน

ห้าม​ถอด​ขวด​หรือ​ท่อ​ลม​ออก​ใน​ระหว่าง​การ​ใช้​งาน​ชุด​ซ่อม​รอยรั่ว

 บันทึก

ถ้า​รอย​รั่ว​เกิดขึ้น​จาก​ตะปู​หรือ​วัตถุ​อื่น​ที่​คล้ายคลึง​กัน ให้​ปล่อย​ตะปู​หรือ​วัตถุ​นั้น​ไว้​ในยาง ตะปู​หรือ​วัตถุ​นั้น​จะ​ช่วย​ใน​การ​อุด​รู​รั่วไว้

การเตรียม

ถ้า​ต้อง​ซี​ลยาง​ใน​บริเวณ​ที่​มี​การจราจร ให้​วาง​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​บน​ถนน และ​เปิด​สัญญาณ​ไฟ​เตือนฉุกเฉิน

ลอก​รูป​ลอก​สำหรับ​ความเร็ว​สูงสุด​ที่​อนุญาต​ซึ่ง​ติด​อยู่​ที่​ด้านหน้า​ของ​คอมเพรสเซอร์ออก ติด​ไว้​ที่​ตำแหน่ง​ที่​สามารถ​มองเห็น​ได้​บน​กระจก​หน้า​เพื่อ​เป็น​การ​เตือน​เกี่ยวกับ​ขีดจำกัดความเร็ว หลังจาก​ใช้​ชุด​อุปกรณ์​ซ่อม​ยาง​ฉุกเฉิน ท่าน​ไม่​ควร​ขับ​รถ​เร็ว​เกินกว่า 80 กม./ชม. (50 ไมล์​ต่อชั่วโมง)

นอกจากนั้น ให้​นำ​รูป​ลอก​คำ​เตือน​ออกมา​แล้ว​ติด​ไว้​ที่​ด้านข้าง​ของ​ล้อ​อย่าง​แน่น​หนา เพื่อ​ไม่ให้​รูป​ลอก​หลุดออก

ตรวจสอบ​ว่า​สวิตช์​อยู่​ในตำแหน่ง 0 (ปิดทำงาน) และ​นำ​สายไฟ​และ​ท่อ​ลมออกมา

ยึด​ขวด​น้ำยา​ซีลลง​ใน​คอมเพรสเซอร์ จากนั้น​ให้​หมุน​ตาม​เข็ม​นาฬิกา​เป็นมุม 90 องศา

ขวด​จะ​มี​วาล์ว​กัน​กลับ​ติดตั้ง​อยู่​หนึ่ง​ตัว ซึ่ง​หมายความ​ว่า​สาร​จะ​ไม่​สามารถ​ไหล​ออกมา​ได้​ถ้า​ไม่ได้​ติดตั้ง​อยู่​ในคอมเพรสเซอร์

ยึด​ท่อ​ลม​เข้า​กับ​ช่อง​ของ​ขวด​แล้ว​หมุน​ตาม​เข็ม​นาฬิกา​เป็นมุม 90 องศา

คลาย​เกลียว​ฝา​ปิด​กัน​ฝุ่น​ของ​ยาง และ​ขัน​ข้อ​ต่อ​วาล์ว​ของ​ท่อ​อากาศ​เข้า​กับ​ด้านล่าง​ของ​เกลียว​วาล์ว​เติม​ลม​ของยาง

เริ่มต้น​การ​ซ่อม​ยางรั่ว

ต่อ​สายไฟ​เข้า​กับปลั๊กไฟ 12 โวลต์ที่​อยู่​ใกล้​ที่สุด แล้ว​สตาร์ทรถ

 บันทึก

ต้อง​แน่ใจ​ว่า​ไม่​มี​การ​ใช้​งานปลั๊กไฟ 12 โวลต์ อีก​ชุด​หนึ่ง​เมื่อ​กำลัง​ใช้​งาน​คอมเพรสเซอร์อยู่

 คำเตือน

ห้าม​ทิ้ง​เด็ก​ให้​อยู่​ใน​รถ​ตาม​ลำพัง​ในขณะ​รถ​ทำงานอยู่

เปิด​เครื่อง​อัด​อากาศ​โดย​การ​เลื่อน​สวิตช์​ไป​ที่ตำแหน่ง I (เปิดทำงาน)

เมื่อ​คอมเพรสเซอร์​เริ่ม​ทำงาน ความ​ดัน​อาจ​เพิ่มขึ้นจนถึง 7 บาร์ (102 PSI) แต่​ความ​ดัน​จะ​ลดลง​หลังจาก​ผ่านไปประมาณ 30 วินาที

 คำเตือน

ในขณะ​ที่​เครื่อง​อัด​อากาศ​กำลัง​ทำงาน อย่า​ยืน​อยู่​ใกล้​ยางรถ หาก​มี​รอย​ร้าว​หรือ​ยาง​มี​ระดับ​ไม่​เท่ากัน จะต้อง​ปิด​เครื่อง​อัด​อากาศในทันที ไม่​ควร​จะ​ขับ​รถ​ต่อไปอีก โทร​หา​ศูนย์​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​รถ​เสีย​เพื่อ​กู้​รถ​และ​นำ​รถ​ไป​ยัง​ศูนย์​ซ่อมยาง วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์​ซ่อม​ยาง​ที่​ได้รับ​การ​อนุญาต​อย่าง​เป็นทางการ
เติม​ลม​ยางนาน 7 นาที

 สำคัญ

จะต้อง​ไม่​เปิด​ใช้​คอมเพรสเซอร์​เป็น​เวลานานกว่า 10 นาที - เสี่ยง​ต่อ​การ​เกิด​ความ​ร้อน​สูงเกิน

ปิด​เครื่อง​อัด​อากาศ​เพื่อ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​บน​เกจ​วัด​ความดัน ความ​ดัน​ต่ำสุดคือ 1.8 บาร์ (26 psi) และ​ความ​ดัน​สูงสุดคือ 2.5 บาร์ (36 psi) ปล่อย​อากาศ​ออก​โดย​ใช้​วาล์ว​ลด​ความ​ดัน​หาก​ความ​ดัน​ลม​ยาง​สูงเกิน

ใน​การ​เข้าถึง​วาล์ว​ลด​ความ​ดัน ขั้น​แรก จะต้อง​ถอด​ขวด​สาร​ซี​ลออกก่อน ถอด​ขวด​ออก​ตามลำดับต่อไปนี้:
 1. ถอด​ท่อ​อากาศ​ออก​จาก​วาล์ว​เติม​ลมยาง
 2. ถอด​ท่อ​อากาศ​ออก​จากขวด
 3. ถอด​ขวด​ออก​จากคอมเพรสเซอร์
 4. ติดตั้ง​ท่อ​อากาศ​เข้า​กับ​คอมเพรสเซอร์โดยตรง
 5. ติดตั้ง​ท่อ​อากาศ​เข้า​กับ​วาล์ว​เติม​ลม​ยาง​อีกครั้ง
 6. ปล่อย​ลม​ออก​โดย​การ​กด​วาล์ว​ลด​ความดัน

 คำเตือน

ถ้า​ความ​ดัน​ต่ำกว่า 1.8 บาร์ (26 psi) แสดง​ว่า​ยาง​มี​รู​ที่​ขนาด​ใหญ่เกินไป ไม่​ควร​จะ​ขับ​รถ​ต่อไปอีก โทร​หา​ศูนย์​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​รถ​เสีย​เพื่อ​กู้​รถ​และ​นำ​รถ​ไป​ยัง​ศูนย์​ซ่อมยาง วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์​ซ่อม​ยาง​ที่​ได้รับ​การ​อนุญาต​อย่าง​เป็นทางการ
ปิด​เครื่อง​อัด​อากาศ​แล้ว​ปลดสายไฟ
คลาย​ท่อ​ลม​ออก​จาก​วาล์ว​เติม​ลม​ยาง แล้ว​ติดตั้ง​ฝา​ปิด​กัน​ฝุ่น​กลับ​เข้า​ที่​บนยาง

 บันทึก

 • หลังจาก​เติม​ลม​ยาง​แล้ว ให้​ติดตั้ง​จุก​ปิด​กัน​ฝุ่น​กลับ​เข้า​ไป​ทุก​ครั้ง เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​จุก​เติม​ลม​ชำรุด​เสียหาย​เนื่องจาก​ก้อนหิน​, สิ่ง​สกปรก และอื่นๆ
 • ใช้​เฉพาะ​จุก​ปิด​กัน​ฝุ่น​พลาสติกเท่านั้น จุก​ปิด​กัน​ฝุ่น​แบบ​โลหะ​อาจ​เกิด​สนิม​และ​ทำ​ให้​หมุน​คลาย​ออก​ได้ยาก

ทำ​ความ​สะอาด​ท่อ​อากาศ​ก่อนที่​จะ​นำไป​เก็บ และ​ใช้​ความ​ระมัดระวัง​ไม่ให้​สาร​ซีลรั่วไหล

ขับ​รถ​เป็น​ระยะทาง​อย่างน้อย 3 กม. (2 ไมล์) ด้วย​ความเร็วสูงสุด 80 กม./ชม. (50 ไมล์​ต่อชั่วโมง) ในทันที​ที่​สามารถ​ทำ​ได้ เพื่อให้​สาร​ซี​ลทำการ​ซี​ลยาง จากนั้น​ให้​ทำ​การ​ตรวจสอบ​ติดตามผล

 คำเตือน

ใน​ระหว่าง​การ​หมุน​สอง​ถึง​สาม​รอบ​แรก ยาง​จะ​ดัน​สาร​ซี​ลออก​มา​จาก​รูรั่ว ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ไม่​มี​ผู้ใด​ยืน​อยู่​ใน​บริเวณ​ใกล้​กับ​รถ ซึ่ง​น้ำยา​ซีล​อาจ​กระเด็น​ไป​โดน​ได้​เมื่อ​ขับ​ออกตัว ควร​มี​ระยะห่าง​อย่างน้อย 2 เมตร (7 ฟุต)

การ​ติดตามผล

ต่อ​ท่อ​ลม​บน​วาล์ว​เติม​ลม​ยาง​แล้ว​ขัน​ข้อ​ต่อ​วาล์ว​เข้า​ที่​ด้านล่าง​ของ​เกลียว​ของ​วาล์ว​เติม​ลมยาง เครื่อง​อัด​อากาศ​ต้อง​ปิดอยู่

อ่าน​ความ​ดัน​ลม​ยาง​บน​เกจ​วัด​ความดัน

 • หาก​ความ​ดัน​ต่ำกว่า 1.3 บาร์ (19 psi) แสดง​ว่า​ประสิทธิภาพ​การ​ซี​ลยาง​ไม่​ดีพอ ไม่​ควร​จะ​ขับ​รถ​ต่อไปอีก โทรศัพท์​ติดต่อ​ศูนย์​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​รถ​เสีย​เพื่อ​กู้รถ
 • ถ้า​ความ​ดัน​ลม​ยาง​สูงกว่า 1.3 บาร์ (19 psi ท่าน​ควร​เติม​ลม​ยาง​ให้​ได้​ความ​ดัน​ตามที่​แสดง​ไว้​บน​ป้าย​ข้อมูล​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​อยู่​บน​เสา​ประตู​ด้านคนขับ (1 บาร์ = 100 กิโลปาสคาล) = 14.5 ปอนด์​ต่อตารางนิ้ว) ปล่อย​อากาศ​ออก​โดย​ใช้​วาล์ว​ลด​ความ​ดัน​หาก​ความ​ดัน​ลม​ยาง​สูงเกิน

 คำเตือน

ตรวจสอบ​ลม​ยาง​อย่างสม่ำเสมอ

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ขับ​รถ​ไป​ยัง​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​ที่​ใกล้​ที่สุด​เพื่อเปลี่ยน/ซ่อม​ยาง​ที่เสียหาย แจ้ง​ให้​ศูนย์บริการ​ทราบ​ว่า​ยาง​มี​สาร​ซีลอยู่

จะต้อง​เปลี่ยน​ขวด​สาร​ซีล​และ​ท่อ​หลังจาก​ที่​ใช้​งานแล้ว วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ทำ​การ​เปลี่ยน​อุปกรณ์​เหล่านี้​โดย​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับอนุญาต

 คำเตือน

ระยะทาง​สูงสุด​สำหรับ​ยาง​ที่​ประกอบด้วย​สาร​ซีลคือ 200 กม. (120 ไมล์)

 บันทึก

เครื่อง​อัด​ลม​เป็น​อุปกรณ์​ไฟฟ้า โปรด​ปฏิบัติ​ตาม​ข้อกำหนด​เกี่ยวกับ​การ​จัดการ​ขยะ​ภายในท้องถิ่น
 1. 1 Temporary Mobility Kit