ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

ท่าน​สามารถ​เข้าถึง​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​แบบดิ​จิทัล​ได้​จาก​จอแสดงผล​ตรงกลาง

ใน​การ​เข้าถึง​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ ให้​แตะที่ iCup-2037-App view symbol ตามด้วย iCup--2037-Owners manual

จะ​มี​ตัวเลือก​ต่างๆ สำหรับ​การ​ค้นหา​ข้อมูล​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

เนื้อหา​ของ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

โฮมเพจ

P5-1617-Owners manual, onboard category symbol start

แตะ​ที่​สัญลักษณ์​เพื่อ​กลับไป​ยัง​หน้า​เริ่มต้น​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

Categories

P5-1617-Owners manual, onboard category symbol category

บทความ​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ได้รับ​การ​จัด​ให้​อยู่​ใน​หมวด​หลัก​และ​หมวด​ย่อยต่างๆ บทความ​เดียวกัน​อาจ​อยู่​ใน​หมวด​ที่​เกี่ยวข้อง​หลาย​หมวด เพื่อให้​สามารถ​ค้นหา​ได้​ง่ายขึ้น

การ​นำ​ทาง​แบบ​มองเห็นได้

ภาพรวม​ภายนอก​และ​ภายใน​ของรถ ส่วน​ต่างๆ จะ​มี​ฮอตสปอต​ที่​นำไป​ยัง​บทความ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ส่วน​นั้นๆ ของ​รถ​กำกับอยู่

กด ภายนอกรถ หรือ ภายในรถ
รูปภาพ​ภายนอก​รถ​หรือ​ภายใน​รถ​จะ​แสดง​ขึ้น​พร้อม​ด้วย​ฮอตสปอต​ที่​ตำแหน่งต่างๆ ฮอตสปอ​ตจะ​นำไป​ยัง​บทความ​ต่างๆ เกี่ยวกับ​ชิ้นส่วน​ที่​เกี่ยวข้อง​ของรถ ปัด​นิ้ว​ตาม​แนวนอน​เหนือ​หน้าจอ​เพื่อ​เรียกดู​รูปภาพต่างๆ
แตะ​ที่ฮอตสปอต
ชื่อ​ของ​บทความ​เกี่ยวกับ​บริเวณ​นั้นๆ จะ​แสดงขึ้น
แตะ​ที่​ชื่อ​เพื่อ​เปิดบทความ

ใน​การ​ย้อนกลับ ให้​กด​ลูกศรย้อนกลับ

Quick guide

ข้อมูล​เพื่อ​ช่วย​ท่าน​ใน​การ​เริ่ม​ใช้​งาน​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ภายใน​รถ​ที่​ใช้​กัน​มากที่สุด

วิดีโอ

P5-1617-Owner Manual, onboard-symbol-video

กด​สัญลักษณ์​นี้​เพื่อ​เรียกดู​วิดีโอ​คำแนะนำ​โดย​ย่อ​สำหรับ​ฟังก์ชัน​ต่างๆ ในรถยนต์

หมาย​เหตุการเผยแพร่

อ่าน​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับเวอร์​ชั่น​ใน​ปัจจุบัน​และ​การ​อัพเดต​ที่​ปรับใช้

ฟังก์ชัน​การค้นหา

แตะ​บน​ช่อง​ข้อมูล​การ​ค้นหา​ที่​ด้านบน​ของ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​เพื่อ​เข้า​ใช้​งาน​ฟังก์ชัน​การ​ค้นหา​จาก​หน้าโฮมเพจ

ใช้ P5–1617–Symbol-Magnifying glas ที่​ด้านบน​ของ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ใน​การ​เข้า​ใช้​งาน​ฟังก์ชัน​การ​ค้นหา​จาก​หน้าอื่น