ข้อมูล​ทั่วไป​เกี่ยวกับ​การชาร์จ

การ​ขับ​ขี่​รถ​ที่​ใช้​กำลังไฟฟ้า​จะ​เหมือนกัน​กับ​รถ​ที่​ใช้​เครื่องยนต์​แบบ​สันดาป​ภายใน แต่​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​บางอย่าง​จะ​แตกต่างกัน รถ​มี​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง​ที่​สามารถ​ชาร์จ​ได้​ชนิด​ลิเธียม​-ไอออน​ติดตั้งอยู่

การ​ชาร์จ​ประเภทต่างๆ

เวลา​ที่​ใช้​ใน​การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​กำลัง​ไฟ​ชาร์จ​ที่​ใช้ นอกจากนี้ แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ยัง​ได้รับ​การ​ชาร์จ​เมื่อ​ทำ​การ​ชาร์จ​รถ​อีกด้วย

การ​ชาร์จ​ผ่าน​ปลั๊กไฟ​ติดผนัง (การ​ชาร์จ​ด้วย​ไฟฟ้ากระแสสลับ)

รถ​สามารถ​รับ​การ​ชาร์จ​จาก​ปลั๊กไฟ​ติด​ผนัง​แบบ​ทั่วไปได้ การ​ชาร์จ​ประเภท​นี้​เหมาะ​สำหรับ​การ​ชาร์จ​เพิ่มเติม​สำหรับ​รถไฟฟ้า แต่​ไม่​แนะนำ​ให้​ใช้​สำหรับ​การ​ชาร์จ​เป็นประจำ

การ​ชาร์จ​ผ่าน​สถานีชาร์จ (การ​ชาร์จ​ด้วย​ไฟฟ้ากระแสสลับ)

สถานี​ชาร์จ​อาจ​มี​สาย​ชาร์จ​แบบ​ติดตั้ง​ถาวร หรือ​มี​ปลั๊ก​เสียบ​ที่​สามารถ​เชื่อมต่อ​สาย​ชาร์จโหมด 3 ได้ เรา​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​การ​ชาร์จ​ประเภท​นี้​เป็น​การ​ชาร์จหลัก

การ​ชาร์จ​แบบ​เร็ว​ผ่าน​สถานีชาร์จ (การ​ชาร์จ​ด้วย​ไฟฟ้ากระแสตรง)

รถ​รองรับ​การ​ชาร์จ​แบบ​เร็ว​ด้วย​ไฟฟ้า​กระแสตรง​ผ่าน​สถานี​ชาร์จ​ที่​รองรับมาตรฐาน CCS (Combined Charging System) โดย​ปกติ​แล้ว จะ​สามารถ​ทำ​การ​ชาร์จ​ด้วย​กำลัง​ไฟ​ชาร์จ​ที่​สูงขึ้น​ได้​โดย​การ​ใช้​ไฟฟ้า​กระแสตรง และ​ทำ​ให้​เวลา​ใน​การ​ชาร์จ​สั้นลง โดย​ปกติ​แล้ว ระบบ​จะ​ใช้​กำลัง​ไฟ​ชาร์จ​สูงสุด​เมื่อ​ระดับ​ประจุ​ไฟฟ้า​ของ​แบตเตอรี่​อยู่ระหว่าง 0-30% หลังจาก​นั้น กำลัง​ไฟ​ชาร์จ​จะ​ค่อยๆ ลดลง

ผลกระทบ​จากอุณหภูมิ

แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง​และ​ระบบ​ขับเคลื่อน​ด้วย​ไฟฟ้า​ที่​เกี่ยวข้อง​จะ​ทำงาน​ได้​ดี​ขึ้น​เมื่อ​อยู่​ใน​อุณหภูมิ​การ​ทำงาน​ที่ถูกต้อง

ถ้า​อุณหภูมิ​ของ​แบตเตอรี่​ต่ำ​หรือ​สูง​เกินไป ประสิทธิภาพ​ของ​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง​อาจ​ลดลงได้

 สำคัญ

ประสิทธิภาพ​ของ​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง​อาจ​ลดลง​ถ้า​จอด​รถ​ทิ้ง​ไว้​ใน​สภาพแวดล้อม​ที่​มี​อุณหภูมิ​ต่ำกว่า –10 °C (14 °F) หรือ​สูงกว่า 40 °C (104 °F) เป็นเวลานาน หลีกเลี่ยง​ไม่ให้​แบตเตอรี่​ร้อน​หรือ​เย็น​เกินไป​โดย​การ​เชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับ​เครื่องชาร์จ

สิ่ง​สำคัญ​ที่​ควรทราบ

 บันทึก

ความ​จุ​ของ​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง​จะ​ลดลง​เล็กน้อย​เนื่องจาก​อายุ​และ​การ​ใช้งาน

 คำเตือน

การ​ชาร์จ​รถ​อาจ​ส่งผล​กระทบ​ต่อ​การ​ทำงาน​ของ​เครื่อง​ควบคุม​จังหวะ​การ​เต้น​ของ​หัวใจ​แบบ​ฝัง​ใน​ร่างกาย​หรือ​อุปกรณ์​การแพทย์​อื่นๆ ได้ ขอ​แนะนำ​ให้​ผู้​ที่​มี​เครื่อง​ควบคุม​จังหวะ​การ​เต้น​ของ​หัวใจ​แบบ​ฝัง​ใน​ร่างกาย​ปรึกษา​แพทย์​ก่อนที่​จะ​เริ่ม​การชาร์จ

 คำเตือน

การ​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง​จะต้อง​ดำเนินการ​โดย​ศูนย์บริการเท่านั้น - ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับอนุญาต

เสียง​การ​ทำงาน​ของ​เครื่องยนต์ภายนอก

 บันทึก

เมื่อ​รถ​กำลัง​ขับเคลื่อน​ด้วย​ระบบ​ไฟฟ้า จะ​มี​การ​จำลอง​เสียง​เครื่องยนต์​ภายนอก​รถ​ในเบื้องหลัง จุดประสงค์​ของ​เสียง​นี้​ก็​เพื่อให้​ผู้ใช้​รถ​ใช้​ถนน​ภายนอก​รถ เช่น เด็ก​, คน​เดินถนน​, คนขับ​ขี่​รถจักรยาน และ​สัตว์​ต่างๆ สามารถ​สังเกต​รถ​ได้​ง่าย​ขึ้น และ​หลีกเลี่ยง​ความ​เสี่ยง​จาก​การ​ถูก​รถชน

กระแสไฟฟ้า​แรงดันสูง

P5-1507-Symbol Elecric warning

 คำเตือน

ส่วนประกอบ​หลาย​อย่าง​ใน​รถ​ทำงาน​โดย​ใช้​กระแสไฟฟ้า​แรงดัน​สูง ซึ่ง​อาจ​เป็น​อันตราย​ถ้า​ใช้​งาน​อย่าง​ไม่ถูกต้อง ส่วนประกอบ​เหล่านี้​และ​สายไฟ​ทั้งหมด​ที่​เป็น​สี​ส้ม​จะต้อง​ดำเนินการ​โดย​พนักงาน​ที่​มี​คุณสมบัติ​เหมาะสมเท่านั้น

ห้าม​สัมผัส​กับ​ส่วน​ใดๆ ที่​ไม่ได้​อธิบาย​ไว้​อย่าง​ชัดเจน​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับนี้