ดัชนี​น้ำหนัก​บรรทุก​ของ​ยาง​และ​พิกัด​ความเร็ว​ที่​ต่ำ​ที่สุด​ที่​อนุญาต​สำหรับยาง

ตาราง​ด้านล่าง​จะ​แสดง​ดัชนี​น้ำหนัก​บรรทุก​ต่ำสุด​ที่อนุญาต (LI) และ​พิกัดความเร็ว (SS) ของยาง
ดัชนี​น้ำหนัก​บรรทุก​ต่ำสุด​ที่อนุญาต (LI)1100
พิกัด​ความเร็ว​ต่ำสุด​ที่อนุญาต (SS)2H
  1. 1 ดัชนี​น้ำหนัก​บรรทุก​ของ​ยาง​อย่าง​น้อย​ต้อง​เท่ากับ​หรือ​สูง​กว่า​ที่​ระบุ​ไว้​ในตาราง
  2. 2 พิกัด​ความเร็ว​ของ​ยาง​อย่าง​น้อย​ต้อง​เท่ากับ​หรือ​สูง​กว่า​ที่​ระบุ​ไว้​ในตาราง