การ​ทำงานล้มเหลว

ถ้า​ท่าน​พบ​ปัญหา​การ​ทำงาน​ล้มเหลว​หรือ​การ​ทำงาน​ที่​แตกต่าง​ไป​จา​การ​ทำงาน​ปกติ​ของ​รถ กรณี​นี้​อาจ​เกิดขึ้น​เนื่องจาก​ความ​ผิดปกติ​หรือ​สถานการณ์​เฉพาะ​อย่าง​ใด​อย่างหนึ่ง

ฟังก์ชัน​บางอย่าง​มี​ข้อจำกัด​ใน​สถานการณ์​บางอย่าง หรือ​สภาพ​ต่างๆ จะต้อง​เป็นไป​ตาม​เงื่อนไข​บางอย่าง​จึง​จะ​สามารถ​ทำงานได้ จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​อาจ​แสดง​ข้อความ​เพื่อ​แจ้ง​ให้​ทราบ​เกี่ยวกับ​สถานการณ์เหล่านั้น

ค้นหา​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​การ​ตรวจสอบ​ความ​ผิดปกติ​และ​ข้อจำกัด​ของ​ฟังก์ชัน​ต่างๆ ได้​ใน​หัวข้อด้านล่าง

ถ้า​ไม่​สามารถ​ขับ​ขี่​รถได้

สั่งงาน​ไฟ​กะพริบ​ฉุกเฉิน​ถ้า​รถ​เสีย​อยู่​กลางถนน คำนึงถึง​ความ​ปลอดภัย​อยู่​เสมอ และ​ถ้า​สามารถ​ทำ​ได้ ให้​เลื่อน​รถ​ไป​ยัง​ที่​ปลอดภัย​ซึ่ง​ห่าง​จากการจราจร สวม​เสื้อ​กั๊ก​สะท้อน​แสง​และ​วาง​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​เพื่อ​เตือน​ผู้ใช้​รถ​ใช้​ถนน​ราย​อื่น​ให้​ทราบ​แต่เนิ่นๆ ถ้า​ไม่​สามารถ​แก้ไข​สาเหตุ​ของ​ปัญหา​ที่​ตำแหน่ง​ของ​ท่าน​ได้ โปรด​ติดต่อ​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ที่​จุด​เกิดเหตุ