เวลา​การชาร์จ

เวลา​การ​ชาร์จ​โดยประมาณ​ต่อไปนี้​ใช้​สำหรับ​กรณี​ที่​ระบบ​ปรับ​อากาศ​หรือ​อุปกรณ์​ไฟฟ้า​ใดๆ ไม่​ส่งผล​กระทบ​ต่อ​การชาร์จ เวลา​การ​ชาร์จ​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ขนาด​ของแบตเตอรี่ ถ้า​เวลา​การ​ชาร์จ​ดู​เหมือน​จะ​นาน​มาก ควร​ทำ​การตรวจสอบ

 สำคัญ

วอล​โว่​ไม่​แนะนำ​ให้​ชาร์จ​รถ​โดย​ใช้​ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-120 โวลต์ ร่วมกับ​กระแสไฟฟ้า​ต่ำกว่า 10 แอมแปร์

เวลา​การชาร์จ (ไฟฟ้ากระแสสลับ)

การ​ชาร์จ​แบบ​เฟสเดียว1
กระแสไฟฟ้า (แอมป์)2กำลัง​ไฟชาร์จ (กิโลวัตต์)3เวลา​การชาร์จ (ชั่วโมง)4
มอเตอร์เดี่ยว5มอเตอร์คู่6
61,36472
102.23640
163.62224
327.21112
การ​ชาร์จแบบ 3 เฟส
กระแสไฟฟ้า (แอมป์)กำลัง​ไฟชาร์จ (กิโลวัตต์)3เวลา​การชาร์จ (ชั่วโมง)
มอเตอร์เดี่ยว5มอเตอร์คู่6
642022
106.81214
161188

เวลา​การ​ชาร์จ​เมื่อ​ทำ​การ​ชาร์จ​แบบเร็ว (ไฟฟ้ากระแสตรง)

กำลัง​ไฟชาร์จ (กิโลวัตต์)7เวลา​การชาร์จ8 (นาที)
5060
150

29

200928

 บันทึก

เพื่อ​เพิ่ม​ประสิทธิภาพ​ของ​การ​ชาร์จ​ใน​ระหว่าง​การ​ชาร์จ​แบบ​เร็ว​ให้​ดี​ขึ้น แบตเตอรี่​จะ​ได้รับ​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​เมื่อ​ตั้ง​จุดหมาย​ปลายทางใน Google Maps เป็น​สถานี​ชาร์จ​แบบเร็ว

 บันทึก

 • ใน​สภาพ​อากาศ​ที่​หนาว​เย็น​หรือ​ร้อน การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง​อาจ​ใช้​เวลานานขึ้น กระแสไฟ​ชาร์จ​ส่วน​หนึ่ง​จะ​ถูก​นำไปใช้​ใน​การ​ทำ​ความร้อน/ทำ​ความ​เย็น​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้าสูง
 • ถ้า​เลือก​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า เวลา​การ​ชาร์จ​อาจ​ได้รับ​ผลกระทบได้
 • การ​ชาร์จ​แบบ​เร็ว​ด้วย​เอาต์พุต​กำลังไฟฟ้า​สูงสุด​ไม่เกิน 200 กิโลวัตต์9 จะ​สามารถ​ทำ​ได้​เมื่อ​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง​และ​สถานี​ชาร์จ​อยู่​ใน​สภาพแวดล้อม​ที่ดี กำลัง​ไฟ​ชาร์จ​จะ​ถูก​จำกัด​ในช่วง​ท้าย​ของ​การ​ชาร์จ​แบบเร็ว
 1. 1 ใช้​สำหรับ​การ​ชาร์จ​โดย​ใช้ปลั๊กไฟ 200-240 โวลต์
 2. 2 กระแสไฟ​ชาร์จ​สูงสุด​ใน​แต่​ละ​ตลาด​อาจ​แตกต่าง​กันออกไป
 3. 3 กำลัง​ไฟ​ชาร์จ​สูงสุด​ที่​รถ​สามารถ​รับ​ได้คือ 11 กิโลวัตต์
 4. 4 จาก 0-100%
 5. 5 ระยะทาง​ที่​ขับ​ขี่​ได้​แบบมาตรฐาน
 6. 6 ระยะทาง​ที่​ขับ​ขี่​ได้​ไกลขึ้น
 7. 7 กำลังไฟฟ้า​สูงสุด​ที่​สถานี​ชาร์จ​สามารถ​จ่ายได้
 8. 8 ใช้​เมื่อ​ระดับ​ประจุไฟฟ้า (SoC) อยู่ระหว่าง 10-80% โดย​ที่​อุณหภูมิ​ของ​แบตเตอรี่​จะต้อง​อยู่​ที่ประมาณ 35 °C (95 °F)
 9. 9 กำลัง​ไฟ​ชาร์จ​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​รุ่น​ของ​แบตเตอรี่​และตลาด