การ​ปรับ​อุณหภูมิ​ของ​ที่​นั่งด้านหน้า

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​อุณหภูมิ​ไป​ยัง​ค่าที่​ต้องการ​สำหรับ​โซน​สภาพ​อากาศ​ของ​ที่​นั่ง​ด้านหน้าได้1
แตะ​ที่​ปุ่ม​อุณหภูมิ​ที่​ตรง​กลาง​ด้านล่าง​ของ​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​เพื่อ​เปิดตัว​ควบคุมขึ้น2
แตะ​ที่​ลูกศร​ทาง​ด้านข้าง​ของ​อุณหภูมิ​เพื่อ​เพิ่ม​หรือ​ลดอุณหภูมิ นอกจากนี้ ยัง​มี​ตัวเลือก​สำหรับ​การ​แตะ​บน​ลูกศร​โดยตรง​โดย​ไม่​จำเป็นต้อง​แตะ​ปุ่ม​อุณหภูมิ​ก่อน เมื่อ​ได้​ตั้ง​ให้​ทำ​การ​ปรับ​อุณหภูมิ​ให้​เท่ากัน​อีกด้วย
อุณหภูมิ​จะ​เปลี่ยนไป และ​ปุ่ม​จะ​แสดง​อุณหภูมิ​ที่ตั้งไว้

 บันทึก

ไม่​สามารถ​เร่ง​การ​ทำ​ความ​ร้อน​หรือ​การ​ทำ​ความ​เย็น​ได้​โดย​การ​เลือก​อุณหภูมิ​ให้​สูงขึ้น​หรือ​ต่ำลง​กว่า​อุณหภูมิ​ที่​กำหนด​ไว้จริง
  1. 1 สำหรับ​ระบบ​สภาพ​อากาศแบบ 2 โซน การ​ตั้ง​ค่า​อุณหภูมิ​จะ​เป็น​การ​ปรับ​สำหรับ​ด้านหลังด้วย
  2. 2 ถ้า​ได้​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​ปรับ​อุณหภูมิ​ให้​เท่ากัน​ไว้ อุณหภูมิ​ใน​ปัจจุบัน​จะ​แสดง​ขึ้น​ทั้ง​บน​ด้าน​คนขับ​และ​ด้านผู้โดยสาร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง