ชุดกล้อง

ชุด​กล้อง​จะ​ถูก​ใช้​งาน​โดย​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ต่างๆ และ​มี​หน้าที่​ตรวจจับ​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​หรือ​ป้ายจราจร
P6-XC40BEV/C40BEV-22w22-Cam-Windshield
ตำแหน่ง​ของ​ชุดกล้อง
ชุด​กล้อง​จะ​ถูก​ใช้​งาน​ใน​ฟังก์ชัน​ต่างๆ ต่อไปนี้:
  • Pilot Assist*
  • ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ*
  • การ​ช่วยเหลือ​เมื่อ​เสี่ยง​ต่อ​การชน
  • Driver Alert*
  • ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน*
  • ไฟ​หน้า​แบบ​แอคทีฟ *
  • ระบบ​ช่วยจอด*
  • การ​แจ้ง​เตือน​การ​พร้อม​สำหรับ​การ​ขับขี่

 สำคัญ

ห้าม​พยายาม​เข้าถึง​กล้อง​โดย​ใช้​วัตถุ​แปลกปลอม​หรือ​วัตถุ​ที่​แหลม​คม​ผ่าน​ทาง​ช่อง​จ่าย​ลม เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​อุปกรณ์​ชำรุด​เสียหายได้
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม