ฟังก์ชั่น​ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่

ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​มี​หลาย​ระบบ​ที่​สามารถ​ช่วยเหลือ​ท่าน​ขณะ​ขับ​รถ​ได้​เพื่อ​รักษา​ความเร็ว​ให้​อยู่​ใน​ระดับ​ที่​เหมาะสม​ทั้งนี้​ขึ้นอยู่​กับสถานการณ์ นี่​คือ​บทสรุป​ที่​ทำ​ให้​สามารถ​แยกแยะ​ระบบ​ต่างๆ เหล่านี้​ออก​จาก​กัน​ได้​ง่ายขึ้น

ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​อ่าน​เนื้อหา​ทุก​ส่วน​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​เพื่อ​ศึกษา​เกี่ยวกับ​ปัจจัย​ต่างๆ เช่น ขีดจำกัด​ของ​ฟังก์ชั่น และ​สิ่ง​ที่​คนขับ​ควร​ทราบ​ก่อน​ใช้​งานระบบ

ตัว​จำกัดความเร็ว1ตัว​จำกัด​ความเร็ว​แบบอัตโนมัติ*2ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่3Adaptive Cruise Control 4Pilot Assist*4
สัญลักษณ์​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ
Px-2037-iCup-Speed Limiter symbol small
Px-2037-iCup-Speed Limiter symbol small

+

Px-2037-iCup-Adaptive Speed Limiter symbol small
Px-2037-iCup-Cruise Control symbol small
Px-2122-iCup-Adaptive Cruise Control symbol small
Px-2122-iCup-Pilot Assist symbol small
คำอธิบาย​โดยย่อคนขับ​ควบคุม​ความเร็ว​โดย​ใช้​คันเร่ง แต่​จะ​ถูก​ป้องกัน​โดย​ตัว​จำกัด​ความเร็ว​เพื่อ​ไม่ให้​เกิน​ความเร็ว​สูงสุด​ที่​เลือก​ไว้ล่วงหน้า/ที่​กำหนด​ไว้ล่วงหน้าตัว​จำกัด​ความเร็ว​อัตโนมัติ​ใช้​ข้อมูล​ความเร็ว​จาก​ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน* ใน​การ​ปรับ​ความเร็ว​สูงสุด​ของ​รถ​โดยอัตโนมัติระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​รักษา​ความเร็ว​รถ​ให้​คงที่ ซึ่ง​จะ​ส่งผล​ทำ​ให้​มี​ประสบการณ์​การ​ขับ​ขี่​ที่​ผ่อน​คลาย​ยิ่งขึ้น​เมื่อ​ขับ​รถ​บน​ทาง​ด่วน และ​บน​ถนน​ทางตรง​ระยะทางไกล​ใน​สภาพ​การจราจร​ที่คล่องตัวAdaptive Cruise Control สามารถ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​รักษา​ความเร็ว​คงที่​ค่า​หนึ่ง พร้อม​กับ​รักษา​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​จาก​รถ​คัน​หน้า​ที่ตั้ง​ค่า​ไว้​ล่วงหน้าได้Pilot Assist จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ขับ​รถ​ให้​อยู่​ระหว่าง​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​โดย​ใช้​การ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว รวมถึง​ช่วย​รักษา​ความเร็ว​ให้​คงที่ ร่วมกับ​รักษา​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​จาก​รถ​คันหน้า
  1. 1 Speed Limiter
  2. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  3. 2 Automatic Speed Limiter
  4. 3 Cruise Control
  5. 4 ฟังก์ชัน​นี้​อาจ​เป็น​อุปกรณ์​มาตรฐาน​หรือ​ออปชั่น​พิเศษ​ก็​ได้ ทั้งนี้​จะ​ขึ้นอยู่​กับตลาด