การ​เปลี่ยนหลอดไฟ

รถ​คัน​นี้​มีไฟ LED ด้านหน้า​และ​ด้านหลัง​ติดตั้งอยู่ ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​ของ​รถ​มี​หลอดไฟ​หลาย​ดวง และ​ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​เหล่านี้​ได้​ด้วย​ตัว​ท่าน​เอง​โดย​ใช้​วิธี​ที่​อธิบาย​ไว้​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

หาก​เกิด​ความ​บกพร่อง​ขึ้น​ในไฟ LED1 โดย​ส่วน​ใหญ่​จะต้อง​เปลี่ยน​ชุด​ไฟ​ส่อง​สว่างทั้งหมด

 บันทึก

สำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​หลอดไฟ​ที่​ไม่ได้​กล่าวถึง​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​นี้ โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่ หรือ​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับอนุญาต

 คำเตือน

รถ​จะต้อง​ปิด​ทำงาน​อยู่​ใน​ระหว่าง​ที่​ทำ​การ​เปลี่ยนหลอดไฟ

 สำคัญ

ห้าม​แตะ​ชิ้นส่วน​ที่​แก้ว​ของ​หลอดไฟ​ด้วย​มือเปล่า ความ​ร้อน​จะ​ทำ​ให้​น้ำมัน​จาก​นิ้ว​มือ​ระเหย​เป็น​ไอ​และ​เคลือบ​ตัว​สะท้อน​แสง​ไว้​ซึ่ง​เป็น​สาเหตุ​ให้​เกิด​การ​ชำรุด​เสียหายได้

 บันทึก

หาก​ข้อความ​แสดง​ข้อผิดพลาด​ยัง​ปรากฎ​อยู่​หลังจาก​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ที่​ชำรุด​แล้ว เรา​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​นำ​รถ​เข้า​ไป​ที่​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการ

 บันทึก

ไฟ​ส่อง​สว่าง​ภายนอก เช่น ไฟ​หน้า​และ​ไฟ​ท้าย อาจ​มี​ละออง​น้ำ​เกาะ​ชั่วคราว​ที่​ด้าน​ใน​ของ​กระจกครอบ ซึ่ง​ถือ​เป็น​เรื่อง​ปกติ ไฟ​ส่อง​สว่าง​ภายนอก​ทั้งหมด​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​ให้​ทนทาน​ต่อ​สภาพเช่นนี้ โดยทั่วไป​แล้ว น้ำ​จาก​การ​ควบแน่น​จะ​ถูก​ระบาย​ออก​จาก​เบ้า​หลอดไฟ​เมื่อ​เปิด​ไฟ​เป็น​ระยะเวลาหนึ่ง
  1. 1 ไฟ LED (Light Emitting Diode)