ไฟ​กะพริบฉุกเฉิน

ไฟ​กะพริบ​ฉุกเฉิน​จะ​เตือน​ผู้ใช้​รถ​ใช้​ถนน​ราย​อื่น​โดย​การ​สั่งงาน​ไฟ​เลี้ยว​ทั้งหมด​ของ​รถ​ให้​ทำงาน​พร้อมกัน ฟังก์ชัน​นี้​สามารถ​ใช้​ใน​การ​เตือน​ใน​กรณี​ที่​เกิด​อันตราย​ใน​การจราจรขึ้น
P6-2139-C40-Hazard warning flasher
ปุ่ม​สำหรับ​ไฟ​กะพริบฉุกเฉิน

กด​ปุ่ม​นี้​เพื่อ​เปิด​การ​ทำงาน​ไฟ​กะพริบฉุกเฉิน

ไฟ​กะพริบ​ฉุกเฉิน​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​มี​การ​เบรกรถ​อย่าง​รุนแรง ซึ่ง​ไฟ​เบรก​ฉุกเฉิน​จะ​ทำงาน​และ​ความเร็ว​จะลดลง ไฟ​กะพริบ​ฉุกเฉิน​จะ​เริ่ม​กะพริบ​หลังจาก​ที่​ไฟ​เบรก​ฉุกเฉิน​หยุด​กะพริบ และ​จะ​หยุด​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​รถ​เริ่ม​ออก​ตัว​อีก​ครั้ง หรือ​มี​การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​โดย​การ​กดปุ่ม

ไฟ​กะพริบ​ฉุกเฉิน​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​เกิด​การ​ชนขึ้น

 บันทึก

กฎระเบียบ​สำหรับ​การ​ใช้​ไฟ​กะพริบ​ใน​กรณี​ฉุกเฉิน​อาจ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​แต่​ละประเทศ