โหมด​การ​แสดงผลสำหรับ Pilot Assist*

ภาพ​ตัวอย่าง​ต่อไปนี้​จะ​แสดง​ลักษณะ​การ​แสดงผลของ Pilot Assist* และ Adaptive Cruise Control1 บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

การ​แสดงสัญลักษณ์

Px-2122-iCup-Adaptive Cruise Control active, Pilot Assist not selected

Adaptive Cruise Control ทำงาน

มี​การเลือก Pilot Assist ไว้ แต่​ระบบ​ไม่​พร้อมทำงาน สภาพ​ต่างๆ ไม่​เป็นไป​ตาม​เงื่อนไข​สำหรับ​การ​ทำงาน​ของฟังก์ชัน

Px-2122-iCup-Adaptive Cruise Control and Pilot Assist active
Pilot Assist ทำงาน

ความเร็ว

Px-2037-iCup-Adaptive Cruise Control measuring graphics
การ​ระบุความเร็ว
  1. P5-Icon red circle 1ความเร็ว​ที่​บันทึกไว้
  2. P5-Icon red circle 2ความเร็ว​ใน​ปัจจุบัน​ของ​รถ​ของท่าน

ระยะห่าง​ตามช่วงเวลา

Px-21w22-iCup-DIM-Pilot Assist without steer-With detected lead vehicle
เมื่อ​สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​แสดง​รูป​รถ แสดง​ว่า​การ​ควบคุม​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​จาก​รถ​คัน​หน้า​ทำงานอยู่
Px-21w22-iCup-DIM-Pilot Assist without steer-Without detected lead vehicle
เมื่อ​ไม่​มี​รูป​รถ​แสดง​ขึ้น แสดง​ว่า​รถ​ขับ​ขี่​ตาม​ความเร็ว​ที่​บันทึกไว้
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 ฟังก์ชัน​เหล่านี้​อาจ​เป็น​อุปกรณ์​มาตรฐาน​หรือ​ออปชั่น​พิเศษ​ก็​ได้ ทั้งนี้​จะ​ขึ้นอยู่​กับตลาด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง