การอัพเดต Google Maps

ขอ​แนะนำ​ให้​ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจว่า Maps ได้รับ​การ​อัพเดต​เป็น​เวอร์​ชั่นล่าสุด

เมื่อ​มี​เวอร์​ชั่น​ที่​อัพเดตของ Maps พร้อม​ใช้​งาน ข้อมูล​นี้​จะ​มี​อยู่ใน Google Play ถ้า​สิทธิ์​การ​เข้า​ใช้​งาน​ของแอพ 2 เวอร์​ชั่น​แตกต่าง​กัน ระบบ​จะ​ขอให้​ผู้ใช้​ทำ​การอนุมัติ

เวอร์​ชั่น​ล่าสุด​ทำ​ให้​แน่ใจ​ได้​ว่า​ท่าน​ได้รับ​การ​อัพเดต​และ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงานล่าสุด ใน​การอัพเดต Maps รถ​ของ​ท่าน​จำเป็นต้อง​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต และ​จำเป็นต้อง​มี​บัญชีผู้ใช้ Google ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​เชื่อมโยง​อยู่​กับ​โปร​ไฟล์​ของผู้ใช้

เมื่อ​มี​การ​อัพเดตสำหรับ Maps พร้อม​ให้บริการ การ​แจ้ง​เตือน​จะ​แสดง​ขึ้น และ​ท่าน​จะ​สามารถ​เลือก​การ​อัพเดตได้