เครื่อง​เล่น​สื่อข้อมูลผ่าน Bluetooth

ถ้า​มี​โทรศัพท์​หรือ​อุปกรณ์​อื่น​เชื่อมต่อ​กับ​รถ​ผ่านทาง Bluetooth จะ​สามารถ​เล่น​สื่อข้อมูล​จาก​อุปกรณ์​นั้น​ใน​เครื่อง​เล่น​สื่อข้อมูลผ่าน Bluetooth ได้
iCup-2037-BT Media player

เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​แอพ​เครื่อง​เล่น​สื่อข้อมูลผ่าน Bluetooth จาก​มุมมอง​หน้า​หลัก​หรือ​มุมมองแอพ iCup-2037-App view symbol เมื่อ​ใช้​งาน​แอพ จะ​สามารถ​ควบคุม​แอพ​โดย​ใช้​คำสั่ง​ด่วน​ใน​มุมมอง​หน้า​หลักได้

 บันทึก

เพื่อให้​สามารถ​สตรีม​สื่อข้อมูล​จาก​โทรศัพท์ผ่าน Bluetooth ได้ ท่าน​จะต้อง​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​เครื่อง​เล่น​สื่อข้อมูลผ่าน Bluetooth ก่อน

นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​ดาวน์​โหลด​แอ​พเล่น​สื่อข้อมูล​ของ​บริษัท​ภายนอก​ลง​ใน​รถ​ได้​อีกด้วย

การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​เครื่อง​เล่น​มีเดียผ่าน Bluetooth โดย​ใช้​การ​ควบคุม​ด้วยเสียง

ท่าน​ยัง​สามารถ​ควบคุม​เครื่อง​เล่น​มีเดีย​โดย​ใช้​การ​ควบคุม​ด้วย​เสียง​ได้​อีกด้วย