ไฟ​เบรกฉุกเฉิน

ไฟ​เบรก​ฉุกเฉิน​ถูก​สั่ง​ให้​ทำงาน​เพื่อ​เตือน​รถ​คัน​หลัง​เมื่อ​มี​การ​เบรก​อย่างกะทันหัน

การ​ทำงาน​นี้​หมายความ​ว่า ไฟ​เบรก​จะ​กะพริบ​แทน​การ​ติด​สว่าง​อย่าง​ต่อเนื่อง​อย่างเช่น​ที่​เป็น​ใน​การ​เบรกตามปกติ

ไฟ​เบรก​ฉุกเฉิน​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​ใน​ระหว่าง​การ​เบรก​อย่าง​แรง หรือ​ถ้าระบบ ABS ถูก​สั่ง​ให้​ทำงาน​ที่​ความเร็วสูง

หลังจาก​ที่​คนขับ​เบรก​เพื่อ​ลด​ความเร็ว​แล้ว​ปล่อย​เบรก ไฟ​เบรก​จะ​กลับ​สู่​การ​ทำงาน​ปกติ​และ​ดับไป

ไฟ​กะพริบ​ฉุกเฉิน​ของ​รถ​จะ​ทำงาน​ใน​เวลา​เดียวกันด้วย ไฟ​นี้​จะ​กะพริบ​จนกว่า​คนขับ​จะ​เร่ง​ความเร็ว​รถ​ให้​สูงขึ้น​อีก​ครั้ง หรือ​เมื่อ​คนขับ​ปิด​ไฟ​กะพริบ​ฉุกเฉิน​ของรถ