การ​เปลี่ยน​ตลาด​เมื่อ​นำเข้า​รถ​หรือ​ย้าย​ที่อยู่

เมื่อ​ท่าน​นำเข้า​รถ​หรือ​นำ​รถ​ไป​ใช้​ใน​ประเทศ​อื่น สิ่ง​สำคัญ​คือ​ท่าน​จะต้อง​จด​ทะเบียน​รถ​ของ​ท่าน​ใน​ตลาด​ใหม่ เพื่อ​ให้บริการ​แบบ​ออนไลน์​สามารถ​ทำงาน​ได้​อย่าง​ถูกต้อง หรือ​อื่นๆ รวมถึง​เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​รถ​เป็นไป​ตาม​ข้อกำหนด​และ​กฎหมาย​ในท้องถิ่น

นำ​รถ​ไป​ที่​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ที่​ได้รับอนุญาต

ใน​การ​รับ​ความ​ช่วยเหลือ​สำหรับ​การ​จด​ทะเบียน​รถ โปรด​เข้า​ไป​ที่​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ที่​ได้รับอนุญาต

ถ้า​ท่าน​ไม่​ทำ​เช่นนี้ ท่าน​อาจ​พบ​ปัญหา​ว่า แอพ, Volvo Assistance1, การ​ดาวน์​โหลด​ซอฟต์แวร์ และ​บริการ​แบบ​ออนไลน์​อื่นๆ ไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้​อย่างถูกต้อง

การสร้าง Volvo ID ใหม่​ใน​ตลาด​ของ​บ้านใหม่

เมื่อ​ท่าน​ย้าย​ที่​อยู่​ไป​ยัง​ประเทศ​อื่น ท่าน​ควรสร้าง Volvo ID ใน​ประเทศใหม่

ถ้า​ท่าน​ได้สร้าง Volvo ID ใน​อีก​ประเทศ​หนึ่ง​ไว้​แล้ว และ​ต้องการ​ใช้​ที่​อยู่​อี​เมล​เดียวกัน ท่าน​จะต้องลบ Volvo ID ใน​ภูมิภาค​ที่​ท่าน​สร้าง​ไว้​ใน​ครั้ง​แรก​ออกเสียก่อน หรือ​ท่าน​สามารถสร้าง Volvo ID ใหม่​โดย​ใช้​ที่​อยู่​อี​เม​ลอื่น​ก็​ได้เช่นกัน

สำหรับ​รถ​ที่มี Volvo Assistance

ดาวน์​โหลดแอพ Volvo Cars จาก​ประเทศ​ที่​จะ​นำ​รถ​ไป​ใช้ และ​เชื่อมโยง​แอพ​กับ​รถ​ของท่าน

 บันทึก

นำ​รถ​เข้า​ไป​ที่​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต ถ้า​ท่าน​นำเข้า​รถ​หรือ​ย้าย​ที่​อยู่​พร้อม​กับ​นำ​รถ​ของ​ท่าน​ไป​ใช้​ใน​ประเทศอื่น

บริการ​ที่​มี​ให้​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ตลาด​และ​รุ่นรถ

 บันทึก

หาก​มี​การ​ส่งออก​รถยนต์​ไป​ยัง​ตลาด​อื่น วอล​โว่​จะ​ไม่​รับผิดชอบ​ต่อ​การ​ดัดแปลง​ใดๆ ต่อ​รถยนต์​เพื่อให้​สอดคล้อง​กับ​ข้อกำหนด​หรือ​กฎหมาย​ที่​บังคับ​ใช้​ใน​ตลาด​นำเข้านั้นๆ สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​อ่าน​ใน​การ​บริการ​และ​การรับประกัน หรือ​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ของท่าน
  1. 1 มี​ใน​ตลาด​ที่​สามารถ​ใช้งาน Volvo Assistance ได้เท่านั้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง