เปลี่ยน​ระหว่าง​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​ระหว่าง​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth จำนวน​หนึ่งได้

โดย​ท่าน​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​การ​เปิด​แอ​พโทร​ศัพท์​แล้วกด P5P6-iCup-2222-Change phone symbol

นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​เปลี่ยน​ระหว่าง​โทรศัพท์​เครื่อง​ต่างๆ โดย​ใช้​วิธี​ต่อไปนี้​ได้​อีกด้วย:
แตะที่ iCup-2037-Settings symbol ที่​ด้านล่าง​ของจอแสดงผล
กดปุ่ม Connectivity
ใน Bluetooth ให้​แตะ​ที่​ชื่อ​ของ​โทรศัพท์​ที่​จะเชื่อมต่อ
เลือก​ว่า​ควร​ใช้​เป็น​ทั้ง​อุปกรณ์​โทรศัพท์​และ​อุปกรณ์​สื่อข้อมูลหรือไม่