ระบบ​ปรับอากาศ – ข้อมูลจำเพาะ

ระบบ​เครื่องปรับอากาศ​ใช้​น้ำมันหล่อลื่น​คอมเพรสเซอร์​และ​น้ำยา​ทำ​ความ​เย็น​ที่​ไม่​มี​ส่วนผสม​ของ​ฟรีออน (R1234yf) ข้อมูล​เกี่ยวกับ​น้ำยา​ทำ​ความ​เย็น​จะ​พิมพ์​อยู่​บน​รูป​ลอก​ที่​ติด​อยู่​ที่​ด้านล่าง​ของ​ฝา​กระโปรงหน้า

รูปลอก

รูป​ลอกสำหรับ R1234yf

P5-1507-Decal air conditioning R1234yf

คำอธิบายสัญลักษณ์​, รูปลอก R1234yf

สัญลักษณ์ความหมาย
P5-1507-Symbol caution
ข้อ​ควรระวัง
P5-1507-Symbol A/C-system
ระบบ​ปรับ​อากาศ​แบบเคลื่อนที่ (MAC)
P5-1507-Symbol Lubricant type A/C-system
ชนิด​ของ​สาร​หล่อลื่น
P5-1507-Symbol Technician type A/C-system
ใน​การ​ให้บริการ​ระบบเครื่องปรับอากาศ (MAC) จำเป็นต้อง​ใช้​ช่าง​เทคนิค​ที่​ผ่าน​การ​ฝึกอบรม​และ​ได้รับ​การ​รับรองแล้ว
P5-1507-Symbol Flammable refrigerant
น้ำยา​ทำ​ความ​เย็น​สามารถ​ติด​ไฟได้

น้ำยา​ทำ​ความเย็น R1234yf

ปริมาณ​น้ำยา​ทำ​ความ​เย็น​จะ​พิมพ์​อยู่​บน​รูป​ลอก​ที่​ติด​ไว้​ใต้​ฝา​กระโปรงหน้า

P5/P6-1946-Refrigerant weight R1234yf
  1. P5-Icon red circle 1ปริมาณ​น้ำยา​ทำ​ความเย็น

 คำเตือน

ระบบ​ปรับ​อากาศ​จะ​มี​น้ำยา​ทำ​ความเย็น R1234yf ที่​มี​ความดัน ตาม SAE J2845 (การ​ฝึกอบรม​ช่าง​เทคนิค​สำหรับ​การ​บริการ​ที่​ปลอดภัย​และ​การ​จำกัด​การ​ใช้​น้ำยา​ทำ​ความ​เย็น​ใน​ระบบ​ปรับ​อากาศ​แบบเคลื่อนที่) การ​บริการ​และ​การ​ซ่อม​ระบบ​น้ำยา​ทำ​ความ​เย็น​จะต้อง​ดำเนินการ​โดย​ช่าง​เทคนิค​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​และ​ผ่าน​การ​ฝึกอบรม​แล้ว​เท่านั้น เพื่อให้​แน่ใจ​ได้​ถึง​ความ​ปลอดภัย​ของระบบ

น้ำมันคอมเพรสเซอร์

ปริมาณเกรด​ที่กำหนด

110 มล. (3.87 ออนซ์ของเหลว)1

260 มล. (9.15 ออนซ์ของเหลว)2

POE V68

คอยล์เย็น

 สำคัญ

ห้าม​ซ่อม​อีแวป​เพอ​เร​เตอร์​ของ​ระบบ​เครื่องปรับอากาศ หรือ​เปลี่ยน​โดย​ใช้​อีแวป​เพอ​เร​เตอร์​ที่​ใช้​แล้ว​อย่างเด็ดขาด คอยล์​เย็น​ชุด​ใหม่​จะต้อง​ได้รับ​การ​รับรอง​และ​ติด​ป้ายตาม SAE J2842
  1. 1 ใช้​กับ​รถ​ที่​ไม่​มี​ปั๊ม​การ​ทำ​ความร้อน
  2. 2 ใช้​กับ​รถ​ที่​มี​ปั๊ม​การ​ทำ​ความร้อน