ปุ่ม​บน​พวงมาลัย​สำหรับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่

บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง ฟังก์ชัน​การ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​ที่​เลือก​ไว้​จะ​สามารถ​ควบคุม​ได้​จาก​ปุ่ม​ทางด้าน​ซ้ายมือ​บนพวงมาลัย กรณี​นี้​ใช้​สำหรับ​ตัว​จำกัดความเร็ว (SL1)*, ตัว​จำกัด​ความเร็ว​แบบอัตโนมัติ (ASL2), ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ (CC3), Pilot Assist*, Intelligent Speed Assist และ Adaptive Cruise Control*

VCC-23w46-steering wheel buttons
ปุ่ม​ของ​ฟังก์ชัน​ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่
P5-Icon red circle 1P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5: จาก​โหมดส​แตนด์บาย – สั่งงาน​ฟังก์ชัน​ที่​เลือก​ไว้ และ​บันทึก​ความเร็ว​ในขณะนั้นP5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5: จาก​โหมดทำงาน – ตั้ง​ให้​ฟังก์ชัน​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์บาย
P5-Icon red circle 2P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5: จาก​โหมดส​แตนด์บาย – สั่งงาน​ฟังก์ชัน​ที่​เลือก​ไว้ และ​กลับไป​ใช้​ความเร็ว​ที่​บันทึก​ไว้ต่อP5-1507-Cruise Control, speed limiter, increase speed symbol 5x3,5: จาก​โหมดทำงาน – เพิ่ม​ความเร็ว​ที่​บันทึกไว้
P5-Icon red circle 3Px-1717 - Steering wheel minus-button: ลด​ความเร็ว​ที่​บันทึกไว้
P5-Icon red circle 4P6-2037-XC40BEV-Steering wheel left buttons, reduce distance: ลด​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​จาก​รถ​คันหน้า
P5-Icon red circle 5P6-2037-XC40BEV-Steering wheel left buttons, add distance: เพิ่ม​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​จาก​รถ​คันหน้า
P5-Icon red circle 6P6-2037-XC40BEV-Steering wheel left buttons, left arrow: สั่งงาน​และ​ยกเลิก​การทำงาน Intelligent Speed Assist4
P5-Icon red circle 7P6-2037-XC40BEV-Steering wheel left buttons, right arrow: เปลี่ยนระหว่าง Pilot Assist* กับ Adaptive Cruise Control*

 คำเตือน

  • ฟังก์ชัน​เป็น​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​เพิ่มเติม​สำหรับ​คนขับ​ที่​มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สะดวกสบาย​ใน​การ​ขับ​ขี่​และ​เพิ่ม​ความ​ปลอดภัย​ให้​สูงขึ้น ฟังก์ชัน​นี้​อาจ​ไม่​สามารถ​รับมือ​กับ​สถานการณ์การจราจร​, สภาพ​อากาศ และ​สภาพ​ถนน​บาง​รูปแบบได้
  • ขอ​แนะนำ​ให้​คนขับ​อ่าน​ทุก​ส่วน​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ฟังก์ชัน​นี้ เพื่อ​เรียนรู้​เกี่ยวกับ​ปัจจัย​ต่างๆ เช่น ข้อจำกัด​ของ​ระบบ​และ​สิ่ง​ที่​คนขับ​ควร​ทราบ​ก่อนที่​จะ​ใช้​งาน​ระบบ เป็นต้น
  • ฟังก์ชัน​ของ​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ไม่ได้​เข้า​มา​แทน​ความ​ระมัดระวัง​และ​การ​ตัดสินใจ​ของ​คนขับ​แต่​อย่าง​ใด คนขับ​เป็น​ผู้รับผิดชอบ​ใน​การ​ทำ​ให้​แน่ใจ​ได้​ถึง​การ​ขับ​ขี่​รถ​อย่างปลอดภัย​, ที่​ความเร็ว​ที่เหมาะสม​, ด้วย​ระยะห่าง​จาก​รถ​คัน​อื่น​ที่​เหมาะสม และ​เป็นไป​ตาม​กฎ​จราจร​และ​ข้อบังคับ​ที่​มี​ผล​ใช้​ในขณะ​นั้นๆ อยู่เสมอ
  1. 1 Speed Limiter
  2. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  3. 2 Automatic Speed Limiter
  4. 3 Cruise Control
  5. 4 ฟังก์ชัน​นี้​มี​ให้บริการ​ใน​ตลาด​ที่​กำหนด​ไว้​บาง​ตลาด แต่​จะ​ไม่​มี​ให้บริการ​สำหรับ​รถ​ที่​ใช้​เครื่องยนต์ดีเซล

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่