โหมด​การ​ใช้งาน

รถ​มี​โหมด​การ​ใช้งาน 3 โหมด​แตกต่าง​กัน ซึ่ง​ทำ​ให้​สามารถ​ใช้​งาน​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ ของ​รถได้

รถ​จะ​ถูก​ตั้ง​ให้​เป็น​โหมด​การ​ทำงาน​ต่างๆ โดยอัตโนมัติ: พาสซีฟ​, คอม​ฟอร์ท และ​ขับขี่ ตาราง​จะ​แสดง​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ใน​โหมด​การ​ทำงาน​โหมดต่างๆ

ตำแหน่งการ​ทำงานต่างๆ
พาสซีฟ

เมื่อ​ปลด​ล็อค​รถ ฟังก์ชัน​ต่อไปนี้​จะ​พร้อม​ใช้งาน:

  • จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​แสดง​ข้อมูล​การ​ชาร์จ​และอื่นๆ
  • ที่​นั่ง​แบบ​ไฟฟ้า​สามารถ​ปรับได้

ใน​โหมด​นี้ ฟังก์ชัน​จะ​ถูก​ควบคุม​โดย​เวลา​และ​จะ​ถูก​ปิด​สวิตช์​โดย​อัตโนมัติ​หลังจาก​เวลา​ผ่าน​ไปชั่วขณะ

แบบ​คอมฟอร์ท

เมื่อ​มี​คน​นั่ง​ลง​บน​ที่​นั่ง​คนขับ หรือ​เมื่อ​มี​การ​ใช้​งาน​หรือ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​โดย​ผ่าน​ทาง​ปุ่ม​สื่อข้อมูล​ใน​คอนโซล​ระหว่าง​ที่​นั่งด้านหน้า1:

  • จอแสดงผล​ตรง​กลาง​สามารถ​ใช้​งานได้
  • ระบบ​ข้อมูล​ข่าวสาร​และ​ความ​บันเทิง​จะ​เริ่ม​ทำงาน​โดยอัตโนมัติ (เช่นเดียวกับ​ในขณะ​ขับขี่)
  • ระบบ​สภาพ​อากาศ​จะ​เริ่ม​ทำงาน​โดยอัตโนมัติ (เช่นเดียวกับ​ในขณะ​ขับขี่)
  • ที่​นั่ง​แบบ​ไฟฟ้า​สามารถ​ปรับได้
  • จะ​สามารถ​ใช้​กระจกไฟฟ้า, Bluetooth, ระบบ​นำทาง​, โทรศัพท์ และ​ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​หน้าได้
  • ปลั๊กไฟ 12 โวลต์ ใน​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​สามารถ​ใช้​งานได้
  • ช่องเสียบ USB สามารถ​ใช้​งานได้
ขับขี่

เมื่อ​คนขับ​นั่ง​ลง​บน​ที่​นั่ง​คนขับ​และ​เข้า​เกียร์​ใด​เกียร์หนึ่ง:

ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ทั้งหมด​จะ​พร้อม​ใช้​งาน และ​สามารถ​ขับ​ขี่​รถได้

  1. 1 โหมด​คอม​ฟอร์ท​จะ​ปิด​ทำงาน​เมื่อ​ผู้​ที่​นั่ง​อยู่​บน​ที่​นั่ง​คนขับ​ลุก​ออก​จาก​ที่​นั่ง ใช้​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​ใน​การ​ตั้ง​ค่า​รถ​ให้​กลับ​เข้า​สู่​โหมด​คอม​ฟอร์ท โหมด​คอม​ฟอร์ท​จะ​ปิด​ทำงาน​อีก​ครั้ง​เมื่อ​มี​การ​เปิด​ประตู​ผู้โดยสารด้านหน้า

เอกสารที่เกี่ยวข้อง