การ​ปรับ​รูปแบบ​ไฟ​หน้า​จาก​ไฟหน้า

รูปแบบ​การ​ส่อง​ไฟ​หน้า​สำหรับ​ไฟ​หน้าที่​ใช้​เทคโนโลยีพิกเซล* จะ​สามารถ​ทำ​การ​รี​เซ็ต​เมื่อ​เปลี่ยน​จาก​การจราจร​แบบ​ขับ​ด้านขวา​เป็น​แบบ​ขับ​ด้านซ้าย และ​กลับกันได้ ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ปรับ​แสง​สว่าง​จาก​ไฟ​หน้า​เพื่อ​ลด​แสง​สะท้อน​จาก​รถ​ที่​สวนมา

รูปแบบ​การ​ส่อง​ไฟ​หน้า​สำหรับ​ไฟ​หน้าที่​ไม่​มี​เทคโนโลยี​พิกเซล​จะ​ไม่​จำเป็นต้อง​ทำ​การ​รี​เซ็ต​เมื่อ​เปลี่ยน​จาก​การจราจร​แบบ​ขับ​ด้านขวา​เป็น​แบบ​ขับ​ด้านซ้าย และกลับกัน

ใน​การ​รี​เซ็ต​รูปแบบ​การ​ส่อง​ไฟ​หน้า ให้​ทำดังต่อไปนี้:

กด iCup-2037-Settings symbol บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง
แล้ว​แตะที่ Controls
เลือก Lights และสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงานของ Right-hand traffic/Left-hand traffic
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง