การ​เปลี่ยน​หน่วย​ของระบบ

การ​ตั้ง​ค่า​หน่วย​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ผ่าน​ทาง​จอแสดงผล​ตรงกลาง
กดปุ่ม iCup-2037-Settings symbol
ไป​ต่อที่ ระบบ, Units
เลือก​หน่วย​มาตรฐาน​ที่​ต้องการ​สำหรับระยะทาง​, ความเร็ว​, อุณหภูมิ และอื่นๆ
หน่วย​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​จะเปลี่ยนไป