BLIS*

ฟังก์ชัน BLIS1 มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ตรวจจับ​รถ​ที่​อยู่​ทาง​ด้านข้าง​ค่อน​ไป​ทางด้านหลัง​และ​ทาง​ด้านข้าง​ของ​รถ เพื่อ​ช่วย​คนขับ​ใน​สภาพ​การจราจร​ที่​หนาแน่น​บน​ถนน​ที่​มี​ช่องทางเดิน​รถ​ที่​ขับ​ขี่​ไป​ใน​ทิศทาง​เดียวกัน​หลายช่อง

P5-1917-Blind Spot Information light position
ตำแหน่ง​ของไฟ BLIS
BLIS เป็น​ฟังก์ชัน​ช่วยเหลือ​คนขับ​ซึ่ง​จะ​เตือน​คนขับเกี่ยวกับ:
 • รถ​ที่​อยู่​ใน​บริเวณ​จุด​อับ​สายตา​ของรถ
 • ซึ่ง​วิ่ง​เข้า​มา​อย่าง​รวดเร็ว​ใน​ช่องทางเดิน​รถ​ด้านซ้าย​หรือ​ด้านขวา​ที่​ติด​กับรถ
P5-1507-Blind Spot Information, blind spot zones
หลักการของ BLIS
 1. P5-Icon red circle 1บริเวณ​ที่​อยู่​ใน​จุด​อับสายตา
 2. P5-Icon red circle 2บริเวณ​สำหรับ​รถ​ที่​วิ่ง​เข้า​มา​อย่างรวดเร็ว
ระบบ​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​ให้​ตอบสนองเมื่อ:
 • รถ​ของ​ท่าน​ถูก​แซง​โดย​รถ​คันอื่น
 • รถ​คัน​หนึ่ง​วิ่ง​เข้า​มา​หา​รถ​ของ​ท่าน​อย่างรวดเร็ว

เมื่อ BLIS ตรวจ​พบ​รถ​คัน​อื่นในบริเวณ 1 หรือ​รถ​ที่​เคลื่อนที่​เข้า​มา​ใกล้​อย่าง​รวดเร็วในบริเวณ 2 ไฟ​แสดง​บน​กระจก​มอง​ข้าง​ด้านซ้าย​หรือ​ด้านขวา​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น และ​ติด​สว่าง​ค้างอยู่ ถ้า​คนขับ​เปิด​ไฟ​เลี้ยว​ที่​ด้าน​เดียวกับ​ที่​มี​การ​เตือน​ไว้ ไฟ​แสดง​จะ​เปลี่ยน​จาก​การ​ติด​สว่าง​คงที่​เป็น​การ​กะพริบ​โดย​ใช้​ระดับ​ความ​สว่าง​ของ​ไฟ​ที่​มากขึ้น

BLIS จะ​ทำงาน​เมื่อ​รถ​ของ​ท่าน​เคลื่อนที่​ด้วยความเร็ว สูงกว่า 12 กม./ชม. (7 ไมล์​ต่อชั่วโมง)

BLIS จะ​ตอบสนอง​กับ​รถ​ที่​วิ่ง​ผ่าน​ที่​มี​ความเร็ว​มากกว่า​รถ​ของ​ท่าน​สูงสุดถึง 100 กม./ชม. (62 ไมล์​ต่อชั่วโมง)

 บันทึก

ไฟ​ด้าน​ที่​ระบบ​ตรวจ​พบ​รถยนต์​คัน​อื่น​จะ​ติด​สว่างขึ้น ไฟ​ทั้ง​สอง​จะ​ติด​สว่าง ถ้า​มี​การ​แซง​ทั้ง​สอง​ด้าน​ของ​รถ​ใน​เวลาเดียวกัน

 คำเตือน

 • ฟังก์ชัน​เป็น​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​เพิ่มเติม​สำหรับ​คนขับ​ที่​มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สะดวกสบาย​ใน​การ​ขับ​ขี่​และ​เพิ่ม​ความ​ปลอดภัย​ให้​สูงขึ้น ฟังก์ชัน​นี้​อาจ​ไม่​สามารถ​รับมือ​กับ​สถานการณ์การจราจร​, สภาพ​อากาศ และ​สภาพ​ถนน​บาง​รูปแบบได้
 • ขอ​แนะนำ​ให้​คนขับ​อ่าน​ทุก​ส่วน​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ฟังก์ชัน​นี้ เพื่อ​เรียนรู้​เกี่ยวกับ​ปัจจัย​ต่างๆ เช่น ข้อจำกัด​ของ​ระบบ​และ​สิ่ง​ที่​คนขับ​ควร​ทราบ​ก่อนที่​จะ​ใช้​งาน​ระบบ เป็นต้น
 • ฟังก์ชัน​ของ​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ไม่ได้​เข้า​มา​แทน​ความ​ระมัดระวัง​และ​การ​ตัดสินใจ​ของ​คนขับ​แต่​อย่าง​ใด คนขับ​เป็น​ผู้รับผิดชอบ​ใน​การ​ทำ​ให้​แน่ใจ​ได้​ถึง​การ​ขับ​ขี่​รถ​อย่างปลอดภัย​, ที่​ความเร็ว​ที่เหมาะสม​, ด้วย​ระยะห่าง​จาก​รถ​คัน​อื่น​ที่​เหมาะสม และ​เป็นไป​ตาม​กฎ​จราจร​และ​ข้อบังคับ​ที่​มี​ผล​ใช้​ในขณะ​นั้นๆ อยู่เสมอ
 1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
 2. 1 Blind Spot Information

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่