การ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ของ​ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง

ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​จะ​ติดตั้ง​อยู่​ใน​กัน​ชน​หลัง​ที่​ด้านคนขับ
P6-2139-C40-Unclasp the rear fog light panel
ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​จะ​ติดตั้ง​อยู่​ที่​ด้าน​คนขับเท่านั้น
ปลด​ชุด​ไฟ​ตัด​หมอก​ที่​ด้าน​คนขับ​ออก​โดย​การ​เสียบ​วัตถุ​แบนๆ เช่น ไข​ควง เข้า​ไป​ที่​ด้าน​สั้น​ที่​แคบ​กว่า​ของ​ชุด​หลอดไฟ แล้ว​งัด​ชุด​ไฟ​ตัด​หมอกออก
ปลดขั้วต่อ
ปลด​ตัว​ยึด​หลอดไฟ​โดย​การ​หมุน​ทวน​เข็ม​นาฬิกา​แล้ว​ดึงออก
ถอด​หลอดไฟ​ออก​โดย​การก​ดลง​แล้ว​หมุน​ทวน​เข็มนาฬิกา
ติดตั้ง​หลอดไฟ​หลอด​ใหม่​โดย​การ​กด​หลอดไฟ​เข้า​แล้ว​หมุน​ตาม​เข็มนาฬิกา
ใส่​ตัว​ยึด​หลอดไฟ​โดย​หมุน​ตาม​เข็มนาฬิกา
เสียบขั้วต่อ
เสียบ​ตะขอ​บน​ส่วน​ที่​กว้าง​ของ​ชุด​ไฟ​ตัด​หมอก​ใน​กัน​ชน​หลัง แล้ว​หมุน​ชุด​อุปกรณ์​เข้า​ด้าน​ใน เพื่อให้​คลิป​ล็อค​เข้าตำแหน่ง

 บันทึก

ไฟ​ส่อง​สว่าง​ภายนอก เช่น ไฟ​หน้า​และ​ไฟ​ท้าย อาจ​มี​ละออง​น้ำ​เกาะ​ชั่วคราว​ที่​ด้าน​ใน​ของ​กระจกครอบ ซึ่ง​ถือ​เป็น​เรื่อง​ปกติ ไฟ​ส่อง​สว่าง​ภายนอก​ทั้งหมด​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​ให้​ทนทาน​ต่อ​สภาพเช่นนี้ โดยทั่วไป​แล้ว น้ำ​จาก​การ​ควบแน่น​จะ​ถูก​ระบาย​ออก​จาก​เบ้า​หลอดไฟ​เมื่อ​เปิด​ไฟ​เป็น​ระยะเวลาหนึ่ง