เชื่อมโยง​บัญชี​ผู้ใช้​กับ​โปร​ไฟล์​ของผู้ใช้

ท่าน​สามารถ​เพิ่ม​บัญชี​ผู้ใช้​เข้า​กับ​โปร​ไฟล์​ของ​ผู้ใช้​ที่​เลือก​ไว้ได้ ตัวอย่าง​ของ​บัญชี​ผู้ใช้​ต่างๆ ที่​สามารถ​เพิ่ม​ได้ ได้แก่ Volvo ID และ​บัญชีผู้ใช้ Google

การ​เพิ่ม​บัญชีผู้ใช้

กดปุ่ม iCup-2037-Settings symbol
เลือก Profiles
เลือก Accounts
เลือก​ที่​จะ​เพิ่ม​บัญชีผู้ใช้
รายการ​ของ​บัญชี​ผู้ใช้​ที่​สามารถ​เพิ่ม​ได้​จะ​แสดงขึ้น
เลือก​บัญชี​ผู้ใช้​ที่ต้องการ

จากนั้น ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​แสดงขึ้น คำแนะนำ​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​ประเภท​ของ​บัญชี​ผู้ใช้​ที่เลือก