การ​จัดการ​จอแสดงผลส่วนกลาง

ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​จำนวน​มาก​ของ​รถ​สามารถ​ควบคุม​และ​ปรับ​ได้​จาก​จอแสดงผลส่วนกลาง จอแสดงผล​ส่วนกลาง​เป็น​หน้าจอ​สัมผัส​ที่​ตอบสนอง​ต่อ​การสัมผัส

การ​ใช้​ฟังก์ชัน​หน้าจอ​สัมผัส​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

การ​ตอบสนอง​ของ​หน้าจอ​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ลักษณะ​การ​สัมผัส​ว่า​เป็น​การลาก​, การ​ปัด หรือ​การแตะ การ​ดำเนินการต่างๆ เช่น การ​เรียกดู​มุมมองต่างๆ​, การ​ทำ​เครื่องหมาย​วัตถุ และ​การ​เลื่อน​ใน​รายการ​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​การ​แตะ​หน้าจอ​ใน​รูปแบบต่างๆ

จอแสดงผล​ตรง​กลาง​เป็น​หน้าจอ​สัมผัส​แบบออปติคอล

บุคคล​สอง​คน​สามารถ​ใช้​งาน​หน้าจอ​ใน​เวลา​เดียวกันได้ เช่น เพื่อ​ปรับ​สภาพ​อากาศ​สำหรับ​ด้าน​คนขับ​และ​ด้าน​ผู้โดยสาร​แยกกัน เป็นต้น

 สำคัญ

ห้าม​ใช้​วัตถุ​ที่​แหลม​คม​บน​หน้าจอ เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​หน้าจอ​เป็น​รอยได้

 บันทึก

การ​สวม​ถุง​มือ​จะ​ทำ​ให้​หน้าจอ​สัมผัส​ไม่​ตอบสนอง​หรือ​ตอบสนอง​ได้​อย่างจำกัด

การ​กลับไป​ยัง​มุมมอง​หน้า​หลัก​จาก​มุมมองอื่น

กด​ปุ่ม​หน้า​หลัก​ที่​อยู่​ใต้​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​เป็น​เวลาสั้นๆ
ตำแหน่ง​สุดท้าย​ของ​มุมมอง​หน้า​หลัก​จะ​แสดงขึ้น

การ​ใช้​ตัว​ควบคุม​ใน​จอแสดงผลส่วนกลาง

ตัว​ควบคุม​นี้​ใช้​สำหรับ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​หลาย​อย่าง​ภายในรถ เช่น ใช้​ใน​การ​ปรับ​อุณหภูมิ​ด้วย​วิธี​ใด​วิธี​หนึ่งต่อไปนี้:

  • ลาก​ตัว​ควบคุม​ไป​ที่​อุณหภูมิ​ที่ต้องการ
  • แตะที่ + หรือ เพื่อ​ค่อยๆ เพิ่ม​หรือ​ลดอุณหภูมิ
  • แตะ​ที่​อุณหภูมิ​ที่​ต้องการ​บน​ตัวควบคุม