วันที่​และเวลา

นาฬิกา​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง และ​ท่าน​ยัง​สามารถ​เปลี่ยน​การ​ตั้ง​ค่า​วันที่​และ​เวลา​ได้​ที่​นั่น​อีกด้วย

ตำแหน่งนาฬิกา

iCup- 2037- Clock in centerdisplay

นาฬิกา​จะ​อยู่​ที่​ด้านบน​ขวา​ของ​แถบ​สถานะ​ของ​จอแสดงผล​ตรงกลาง

การ​ตั้ง​ค่า​วันที่​และเวลา

แตะบน iCup-2037-Settings symbol และจากนั้น ระบบ แล้วเลือก Date and time
เลือก​การ​ตั้ง​ค่าที่ต้องการ

การ​ตั้ง​ค่า​วันที่​และ​เวลา​โดยอัตโนมัติ

วันที่​และ​เวลา​จะ​ได้รับ​การ​ตั้ง​ค่า​โดย​อัตโนมัติ​เป็น​มาตรฐาน และ​เขต​เวลา​จะ​ได้รับ​การ​ปรับ​โดย​อัตโนมัติ​เป็น​มาตรฐาน​ตาม​ตำแหน่ง​ของรถ

ปรับ​วันที่​และ​เวลา​ด้วย​ตัว​ท่าน​เอง​โดย​การ​ปิด​ใช้​งาน​การ​ตั้ง​ค่า​วันที่​และ​เวลา​โดยอัตโนมัติ ปรับ​เขต​เวลา​ด้วย​ตัว​ท่าน​เอง​โดย​การ​ปิด​ใช้​งาน​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​เขต​เวลา​โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​เลือก​นาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง หรือแบบ12 ชั่วโมง​ได้​อีกด้วย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง