ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก

ควร​ใช้​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​เหมาะสม​เมื่อ​มี​เด็ก​เดินทาง​ไป​ด้วย​ในรถยนต์

เด็ก​ควร​นั่ง​อย่าง​สบาย​และปลอดภัย ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ได้​วางตำแหน่ง​, ยึด และ​ใช้​งาน​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​อย่างถูกต้อง

สำหรับ​การ​ยึด​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​อย่าง​ถูกต้อง โปรด​ดู​ใน​คำแนะนำ​การติดตั้ง

 บันทึก

เมื่อ​ใช้​อุปกรณ์​เพื่อ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก สิ่ง​สำคัญ​คือ​จะต้อง​อ่าน​คำแนะนำ​การ​ติดตั้ง​ที่​ให้​มา​อย่างละเอียด

หาก​มี​คำถาม​สงสัย​เกี่ยวกับ​การ​ติดตั้ง​อุปกรณ์​เพื่อ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก กรุณา​ติดต่อ​ผู้ผลิต​เพื่อ​ขอรับ​คำแนะนำ​ที่ถูกต้อง

 บันทึก

ห้าม​วาง​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ไว้​ใน​รถยนต์​โดย​ไม่ได้รัด ต้อง​รัด​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ให้​ปลอดภัย​ตาม​คำแนะนำ​เสมอ แม้​ในขณะ​ที่​ไม่​ใช้งาน

 บันทึก

ปฏิบัติ​ตาม​ข้อ​ควร​ระวัง​เมื่อ​ติดตั้ง​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก เพื่อ​ไม่ให้​เกิด​รอย​ขูด​ขีด​ภายใน​รถ​เนื่องจาก​ขอบ​ที่​คม​หรือ​ชิ้นส่วน​ที่​ยื่น​ออกมา​ของ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับเด็ก

การ​ติดตั้ง​ระยะ​ยาว​และ​การ​ใช้​ที่​นั่ง​เด็ก​อาจ​ส่งผล​ให้​เกิด​การ​สึก​หรอ​และ​การ​ชำรุด​จาก​การ​ใช้​งาน​บน​ตัว​ยึด​ของ​รถได้ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​อุปกรณ์เสริม​ตัว​ป้องกัน​การเตะ เพื่อ​ป้องกัน​ตัว​ยึด​ของรถ

 บันทึก

สำหรับระบบความปลอดภัยสำหรับเด็กที่เด็กใช้เข็มขัดนิรภัยที่รวมอยู่ในรถ โปรดอ่านข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยในคู่มือสำหรับเจ้าของรถ