การ​สตาร์ท​และ​การ​เคลื่อนย้าย​รถ​หลังจาก​อยู่​ใน​โหมด​ความปลอดภัย

ถ้า​รถ​อยู่​ใน​โหมด​ความ​ปลอดภัย สามารถ​รี​เซ็ต​ระบบ​เพื่อ​สตาร์ท​รถ​และ​เลื่อน​รถ​เป็น​ระยะทาง​สั้นๆ ได้ ถ้า​อยู่​ใน​สภาพ​การจราจร​ที่​เป็น​อันตราย เป็นต้น

การ​รี​เซ็ต​และ​สตาร์ท​รถ​หลังจาก​โหมด​ความปลอดภัย

ตรวจสอบ​สภาพ​ความ​เสียหาย​โดยทั่วไป​ของรถ

ถ้า​มี​ความ​เสียหาย​เพียง​เล็กน้อย​เท่านั้น สามารถ​ลอง​สตาร์ท​รถได้

ปิด​การ​ทำงาน​ของ​รถ​ใน​แบบ​แมนนวล
จากนั้น​ให้​ลอง​สตาร์ทรถ
ชุด​อิเล็กทรอนิกส์​ของ​รถ​จะ​ทำ​การ​ตรวจสอบ​ระบบ จากนั้น​จะ​พยายาม​กลับ​เข้า​สู่​สถานะปกติ จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​แสดงข้อความ Car start System check, wait ในช่วง​เวลานี้ ซึ่ง​จะ​ใช้​เวลา​ไม่​เกิน​หนึ่งนาที
เมื่อ​ไม่​มี​การ​แสดงข้อความ Car start System check, wait ขึ้น​อีก​ใน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ ให้​ลอง​ทำ​การ​สตาร์ท​รถ​อีกครั้ง

 สำคัญ

ถ้าข้อความ Safety mode See Owner's manual ยังคง​แสดง​อยู่​ใน​จอแสดงผล ห้าม​ขับ​หรือ​ลาก​รถ แต่​ให้​ใช้​บริการ​กู้​รถแทน แม้ว่า​รถ​จะ​ดู​เหมือน​ใช้​งาน​ได้ ความ​เสียหาย​ที่​ซ่อน​อยู่ อาจ​ทำ​ให้​ไม่​สามารถ​ควบคุม​รถ​ได้​เมื่อ​ทำ​การขับเคลื่อน

การ​เคลื่อนย้าย​รถ​หลังจาก​อยู่​ใน​โหมด​ความปลอดภัย

ถ้า​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​แสดงข้อความ The car is now in normal mode หลังจาก​การ​พยายาม​สตาร์ท​รถ แสดง​ว่า​สามารถ​เลื่อน​รถ​ได้​ด้วย​ความ​ระมัดระวัง​หาก​รถ​จอด​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ที่​เป็นอันตราย
ห้าม​เคลื่อนย้าย​รถ​ไป​ไกล​เกิน​กว่า​ที่จำเป็น

 คำเตือน

หาก​รถ​อยู่​ใน​โหมด​นิรภัย ห้าม​ลาก​รถ​เป็น​อันขาด จะต้อง​ใช้​วิธี​ขนส่ง​รถเท่านั้น วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​วิธี​ขนส่ง​รถ​ไป​ที่​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง