ข้อความ​บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง

ภาพ​ตัวอย่าง​ต่อไปนี้​แสดง​ลักษณะ​การ​แสดง​ข้อความ​และ​การ​แจ้ง​เตือน​ต่างๆ บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​ใน​สถานการณ์ต่างๆ
iCup-2037- Notifications in center display
  1. P5-Icon red circle 1แสดง​ขึ้น​ที่​ด้านบน​ของ​จอแสดงผล​ตรงกลาง จำเป็นต้อง​ดำเนินการ​กับ​ข้อความ​โดยตรง และ​อาจ​มี​ปุ่มสูงสุด 3 ปุ่ม​เพื่อให้​ผู้ใช้​สามารถ​ดำเนินการ​กับ​ข้อความได้ ยกเลิก​โดย​ลาก​นิ้ว​ไป​ทางด้านขวา​หรือ​ด้านซ้าย ข้อความ​จะ​ถูก​บันทึก​ไว้​ใน​มุมมอง​การ​แจ้งเตือน
  2. P5-Icon red circle 2แสดง​เป็น​หน้าต่าง​ย่อย​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง และ​จำเป็นต้อง​ดำเนินการ​กับ​ข้อความโดยตรง อาจ​มีปุ่ม 1- 3 ปุ่ม​สำหรับ​การดำเนินการ
  3. P5-Icon red circle 3แสดง​ขึ้น​เป็น​เวลา​สอง​ถึง​สาม​วินาที​ที่​ด้านบน​ของ​จอแสดงผล​ตรงกลาง ท่าน​ไม่​สามารถ​ดำเนินการ​ใดๆ กับ​การ​แจ้ง​เตือน​เหล่านี้​ได้ และ​ไม่​มี​การ​บันทึก​ไว้​ไม่​ว่า​ที่​ใด​ก็ตาม